1066 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Η

1. Η "εκ των έσω απειλή" στα πληροφοριακά συστήματα
Συγγραφέας: Θεοχαρίδου, Μαριάνθη
Ημερομηνία: 02-2003
2. Η "εκδυτικοποίηση" των υπό μετάβαση χωρών και η προοπτική ένταξης των στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Ντήλιας, Απόστολος
Ημερομηνία: 02-2000
3. Η 1η και 5η Ελληνική Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Σύγκριση και αξιολόγηση (1983-2014)
Συγγραφέας: Κατσικώστα, Μαρία-Δέσποινα
Ημερομηνία: 02-2000
4. Η 21η Απριλίου και το χρέος
Συγγραφέας: Διακόπουλος, Χριστόφορος
Ημερομηνία: [1972]
5. Η 28η Οκτωβρίου και το βαθύτερον νόημα μιας επετείου
Συγγραφέας: Κονιδάρης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1973]
6. Η 28η Σύνοδος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής (Ρώμη 6-12 Σεπτεμβρίου 1953)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1953
7. Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη ορού ως προγνωστικός δείκτης της έκβασης ασθενών παθολογικού τμήματος
Συγγραφέας: Κομπότη, Μαρία Γ.
Ημερομηνία: 1953
8. Η N.R.A. των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Συγγραφέας: Θεοδωρίδης, Άγγελος
Ημερομηνία: 1934
9. Η XXXIV Σύνοδος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής εν Αθήναις
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1937
10. Η xρήση των δεδουλευμένων στην αποτίμηση της χρηματιστηριακής αξίας των επιχειρήσεων και διαφορές στις επιδράσεις κερδών και λογιστικής αξίας ανά χώρα και ανά κλάδους: η περίπτωση του Βελγίου και της Ελλάδος
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία: 2018
11. Η Α.Β.Υ. η Διάδοχος Ειρήνη ο Πρύτανις της Σχολής Σ. Καλογερόπουλος-Στρατής και λοιποί επίσημοι κατά την απονομήν Επάθλων των Φοιτητικών Σκοπευτικών Αγώνων εις το Εθνικόν Σκοπευτήριον Υμηττού. Η Σχολή ανεκηρύχθη πρωταθλήτρια Ανωτάτων Σχολών.
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία: [1964]
12. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αναχωρών μετά την λήξιν της τελετής των αποκαλυπτηρίων της Αναθηματικής Στήλης των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία: [1953]
13. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αποκαλύπτων την Αναθηματικήν Στήλην των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών της Σχολής
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία: [1953]
14. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αποκαλύπτων την Αναθηματικήν Στήλην των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών της Σχολής
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία: [1956]
15. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς εκφωνών τον επι τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα της Σχολής λόγον του
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία: [1957]
16. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς επίτιμος διδάκτωρ των οικονομικών και εμπορικών επιστημών
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία: [1957]
17. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς ομιλών εις την αίθουσαν των τελετών της Σχολής επί τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία: [1957]
18. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς παρακολουθών ασκήσεις σπουδαστών εν τω Εμπορευματολογικώ Εργαστηρίω
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία: [1953]
19. Η αγελαία συμπεριφορά στο ελληνικό χρηματιστήριο από το 2000 έως το 2020
Συγγραφέας: Κατσιαούνης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 2021
20. Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Παρελθόν, παρόν και προοπτικές
Συγγραφέας: Δαλάκογλου, Δημήτρης
Ημερομηνία: 04/13/2021
21. Η αγορά αργού πετρελαίου και η θεωρία των εξαντλήσιμων πόρων
Συγγραφέας: Κυριακοπούλου, Ευθυμία
Ημερομηνία: 01-2006
22. Η αγορά εργασίας και οι νέοι: μετανάστευση και επαναπατρισμός
Συγγραφέας: Δρίτσας, Δημήτριος
Ημερομηνία: 20-02-2020
23. Η αγορά πετρελαίου στην Ελλάδα με έμφαση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε θέματα ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Βαΐου, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 01-2008
24. Η αγορά των ακινήτων και μέθοδοι αποτίμησης της αξίας αυτών
Συγγραφέας: Ευαγγελοπούλου, Ειρήνη
Ημερομηνία: 01-2008
25. Η αγοραία αξία των λογιστικών κερδών έναντι αυτής των συνολικών κερδών
Συγγραφέας: Σαγρέδος, Λουκάς
Ημερομηνία: 01-2008
26. Η αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών στον κλάδο των σουπερμάρκετ και οι παράγοντες που την επηρεάζουν: μελέτη της αλυσίδας σουπερμάρκετ «ΑΒ Βασιλόπουλος»
Συγγραφέας: Βίλλιου, Δήμητρα
Ημερομηνία: 2021
27. Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Ημερομηνία: 12-2002
28. Η αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό τομέα
Συγγραφέας: Ντάνος, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 2005
29. Η αγροτική νομοθεσία και η προταθείσα μεταρρύθμισίς της
Συγγραφέας: Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Ημερομηνία: 1922
30. Η αγροτική πίστις: θεωρία - εφαρμογή
Συγγραφέας: Πετρίδης, Δημήτριος Π.
Ημερομηνία: 1922
31. Η αγωγή επί παραλείψει (Μελέτη αστικού και δικονομικού δικαίου)
Συγγραφέας: Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 1952
32. Η αδυναμία τιμολόγησης ανωμαλιών της μετοχικής αγοράς και η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με τη βοήθεια διάφορων συναρτήσεων χρησιμότητας
Συγγραφέας: Ζανιδάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 02-01-2020
33. Η αδυναμία τιμολόγησης ανωμαλιών της μετοχικής αγοράς και η σχέση της με δείκτες συναισθήματος και οικονομικής ανάπτυξης
Συγγραφέας: Ηρακλείδου, Ειρήνη
Ημερομηνία: 09/02/2019
34. Η αειφορία στον τουρισμό: η περίπτωση της Costa Navarino
Συγγραφέας: Κυριακοπούλου, Νίκη
Ημερομηνία: 31-01-2020
35. Η Αθήνησιν Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Κυριακοπούλου, Νίκη
Ημερομηνία: [1957]
36. Η ακυρωτική διαιοδοσία του συμβουλίου επικρατείας: τόμος Α΄
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Ημερομηνία: 1943
37. Η ακυρωτική δικαιοδοσία του συμβουλίου της επικρατείας: τόμος Β΄
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Ημερομηνία: 1942
38. Η αλιευτική δραστηριότητα στον Μαλιακό Κόλπο την τριετία 2004-2006
Συγγραφέας: Δουδούμη, Βιργινία
Ημερομηνία: 1942
39. Η αλλαγή ελεγκτικής εταιρίας ως παράγοντας επίδρασης στα σημαντικότερα θέματα ελέγχου εταιριών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου
Συγγραφέας: Μπριλάκης, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 02/05/2021
40. Η αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990
Συγγραφέας: Μπράχος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2010-2012

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »