64 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Θ

1. Θέματα accounting στην τεχνολογία πλέγματος (grid)
Συγγραφέας: Πετεινερή, Διονυσία
Ημερομηνία: 06-2006
2. Θέματα αγροτικής ανάπτυξης στα Βορειοανατολικά 2000-2005. Χρήσεις του GIS. Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου στο Δ. Χαλανδρίου
Συγγραφέας: Τζάνος, Μάριος Δ.
Ημερομηνία: 01-2015
3. Θέματα κατάχρησης αγοράς στον ενεργειακό τομέα και τρόποι αντιμετώπισής της
Συγγραφέας: Δροσινού, Μαρία
Ημερομηνία: 03/15/2019
4. Θέματα τυποποίησης και αυτοματοποιημένης διαχείρισης πολιτικών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Πολυδώρου, Ελένη
Ημερομηνία: 09-1998
5. Θεμελιώδη αξιώματα της θεωρίας της εργασίας
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλεξ. Ι.
Ημερομηνία: 1958
6. Θεριναί διαμοναί και λουτροπόλεις: μικροί οδηγοί: Α΄ Στερεά Ελλάς
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλεξ. Ι.
Ημερομηνία: 1927
7. Θεριναί διαμοναί και λουτροπόλεις: μικροί οδηγοί: Β΄ Θεσσαλία - Ήπειρος - Μακεδονία
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλεξ. Ι.
Ημερομηνία: 1927
8. Θεριναί διαμοναί και λουτροπόλεις: μικροί οδηγοί: Γ΄ Πελοπόννησος - Επτάνησος
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλεξ. Ι.
Ημερομηνία: 1927
9. Θεριναί διαμοναί και λουτροπόλεις: μικροί οδηγοί: Δ΄ τα νησιά μας
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλεξ. Ι.
Ημερομηνία: 1927
10. Θερμοδυναμική
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Κ. Π.
Ημερομηνία: 1948
11. Θεσμοί, ευελιξία και συγκριτική επίδοση διαφορετικών αγορών εργασίας
Συγγραφέας: Βεληζιώτης, Μιχάλης
Ημερομηνία: 2006
12. Θεωρητική και εμπειρική μελέτη του διεθνούς εμπορίου της Ελλάδας στον κλάδο ένδυσης-υπόδησης
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Ηλίας
Ημερομηνία: 2002
13. Θεωρητική και ποσοτική προσέγγιση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μαστρογιαννάκης, Χρήστος
Ημερομηνία: 2002
14. Θεωρητική κοινωνική οικονομική: κυκλοφορία αγαθών
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1940
15. Θεωρητική κοινωνική οικονομική: νόμισμα
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1940
16. Θεωρητική κοινωνική οικονομική: οικονομικαί διακυμάνσεις και κρίσεις
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1940
17. Θεωρητική κοινωνική οικονομική: παραγωγή και πορισμός
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1939
18. Θεωρητική κοινωνική οικονομική: συνθήκαι επηρεάζουσαι την διαμόρφωιν της κοινωνικής οικονομίας. (Φυσικο περιβάλλον, πληθυσμός, κοινωνική και πολιτική οργάνωσις, άτομον)
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1939
19. Θεωρητική μηχανική
Συγγραφέας: Χατζιδάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 1917
20. Θεωρητική μηχανική: βιβλίον πρώτον: στατική του σημείου και σώματος και κινητική του σημείου
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Ημερομηνία: 1927
21. Θεωρητική οικονομετρία Ι
Συγγραφέας: Δρεττάκης, Μανόλης
Ημερομηνία: 1975
22. Θεωρητική οικονομετρία ΙΙ
Συγγραφέας: Δρεττάκης, Μανόλης
Ημερομηνία: 1979
23. Θεωρητική πολιτική οικονομία: εισαγωγικά μαθήματα
Συγγραφέας: Δρεττάκης, Μανόλης
Ημερομηνία: 1951
24. Θεωρητική Προσέγγιση του leasing και του sale and lease back ακινήτων: καθορισμός των κρίσιμων παραγόντων επηρεασμού της επιλογής μεταξύ sale and lease back και τραπεζικού δανεισμού
Συγγραφέας: Τζήμα, Αναστασία
Ημερομηνία: 07-2004
25. Θεωρητική προσέγγιση των τύπων του κινδύνου με έμφαση στην ανάλυση της διαχείρισης του επιτοκιακού κινδύνου
Συγγραφέας: Τάσου, Μαρία Ειρήνη
Ημερομηνία: 12/06/2018
26. Θεωρητική τεκμηρίωση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τη χρήση τους στην αυτόματη αναγνώριση και κατάταξη παραστατικών
Συγγραφέας: Νεστερούλης, Μιχαήλ
Ημερομηνία: 2019
27. Θεωρία ανάλυσης χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Κανατσούλη, Πηνελόπη
Ημερομηνία: 01-2001
28. Θεωρία αποθεμάτων: εκτίμηση της ζήτησης των προϊόντων, κόστη, συνήθεις πολιτικές
Συγγραφέας: Μεταξάς, Δημήτρης Α.
Ημερομηνία: 01-2001
29. Θεωρία βέλτιστων χαρτοφυλακίων και εξέταση της διαχρονικής μεταβολής του συντελεστή βήτα
Συγγραφέας: Αλμπάνης, Βασίλειος
Ημερομηνία: 27-01-2020
30. Θεωρία εμποδίων εισόδου
Συγγραφέας: Δεσύπρης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 27-01-2020
31. Θεωρία εμποδίων εισόδου
Συγγραφέας: Αιμιλιάν, Σωτήρης
Ημερομηνία: 27-01-2020
32. Θεωρία Ενοποιημένων Αγορών
Συγγραφέας: Αφεντούλης, Δημήτρης
Ημερομηνία: 27-01-2020
33. Θεωρία και πρακτική θεμελιώδους ανάλυσης: η περίπτωση εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Σερπάνου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 27-01-2020
34. Θεωρία και πρακτική των αριθμοδεικτών: δοκίμιον συστηματικής εισαγωγής με εφαρμογάς εις την σφαίραν της οικονομίας
Συγγραφέας: Γεωργακόπουλος, Φρίξος Γ.
Ημερομηνία: 19--
35. Θεωρία και τεχνική του κρατικού προϋπολογισμού
Συγγραφέας: Κατωπόδης, Πελοπίδας Α.
Ημερομηνία: 1967
36. Θεωρία κερδοσκοπικών επιθέσεων
Συγγραφέας: Μιχελινάκη, Μαρία-Άννα
Ημερομηνία: 04-2002
37. Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης και μετανάστευσης στην περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Κωνσταντίου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 09-1997
38. Θεωρία παιγνίων
Συγγραφέας: Μανδηλαράς, Μιχαήλ Ανάργυρος
Ημερομηνία: 2018
39. Θεωρία παιγνίων και δημοπρασίες (Auctions) για την ανάπτυξη της δημόσιας ακίνητης περιουσίας: θεωρία και πρακτική – βελτιστοποίηση πρακτικών
Συγγραφέας: Φλούσκου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 1-2010
40. Θεωρία παιγνίων και ένοπλη σύγκρουση
Συγγραφέας: Παπαφώτη, Ανδρονίκη
Ημερομηνία: 10-2013

Σελίδες:  12