42 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Λ

1. Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Συγγραφέας: Μάνασης, Ευστάθιος
Ημερομηνία: 07-2012
2. Λειτουργικοί προϋπολογισμοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 09-2003
3. Λεξικόν του εμπορίου: κατά τα νεώτατα ευρωπαϊκά λεξικά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 1901
4. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1967]
5. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1968]
6. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1964]
7. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1972]
8. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1973]
9. Λέσχη σπουδαστών-Εστιατόριο
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1982]
10. Λέσχη σπουδαστών-Εστιατόριο-Λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1980]
11. Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδος 1920-1970 Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 1971
12. Λήξη της φοιτητικής ιδιότητας
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1980]
13. Λήξη της φοιτητικής ιδιότητας
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1982]
14. Λήψη αποφάσεων στη διαχείριση ενός καταστήματος δικαιοχρησίας που προσφέρει τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για κινητή, ευρυζωνική και σταθερή τηλεφωνία
Συγγραφέας: Τσινάρη, Βικτωρία Ι.
Ημερομηνία: 07-2011
15. Λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας σε μικρομεσαίες εξαγωγικές εταιρείες
Συγγραφέας: Σαξιώνης, Γρηγόρης
Ημερομηνία: 12-2013
16. Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με χρήση στατιστικών εργαλείων και μεθόδων τεχνικής ανάλυσης
Συγγραφέας: Σαλτογιάννης, Δημήτριος Π.
Ημερομηνία: 04-2007
17. Λιμάνια: η μετάβαση στη διεθνή βιώσιμη πραγματικότητα
Συγγραφέας: Βιντσιλαίου, Πολυτίμη-Μαρία
Ημερομηνία: 12/21/2020
18. Λιτή εφοδιαστική και συστήματα διανομής cross docking - Εφαρμογή σε μεγάλη αλυσίδα super market
Συγγραφέας: Χανιωτάκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2021
19. Λογαριθμοκανονική κατανομή
Συγγραφέας: Μισιρλής, Νικόλαος Γρηγ.
Ημερομηνία: 01-2003
20. Λογισμικό ελεγκτή SDN: μία βιβλιογραφική και συγκριτική μελέτη
Συγγραφέας: Κουμουνδούρος, Ηλίας
Ημερομηνία: 01-2003
21. Λογισμικό υπηρεσιών για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης : επιχειρηματικό σχέδιο και σχεδιασμός λογισμικού για εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Σκαλαίου, Κυριακή
Ημερομηνία: 02-2005
22. Λογιστική
Συγγραφέας: Νέζος, Ανδρέας Γ.
Ημερομηνία: 1949
23. Λογιστική αναμόρφωση δημοσίου τομέα - διερεύνηση της διαχείρισης αποτελεσμάτων στους Καλλικρατικούς δήμους
Συγγραφέας: Μαλκογιάννη, Ιωάννα
Ημερομηνία: 2018
24. Λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων μεγαλύτερη από την αγοραία αξία: λογιστική, κίνδυνος, ή σφάλμα;
Συγγραφέας: Δέδε, Μαρία
Ημερομηνία: 29-01-2020
25. Λογιστική απάτη και διεθνή λογιστικά σκάνδαλα
Συγγραφέας: Papakosta, Argyro, Παπακώστα, Αργυρώ
Ημερομηνία: 15/10/2018
26. Λογιστική εμπορική, βιομηχανική, γεωργική και τραπεζική
Συγγραφέας: Σάκκαρης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1903
27. Λογιστική εμπορικών εταιρειών και συνεταιρισμών
Συγγραφέας: Σπανδανόπουλος, Ιωάννης Κ.
Ημερομηνία: 1963
28. Λογιστική θεωρητική & πρακτική πλήρης
Συγγραφέας: Γιαννέλος, Χρ. Β.
Ημερομηνία: 1931
29. Λογιστική θεωρητική και εφηρμοσμένη: τόμος δεύτερος: Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων και άλλων γενικών θεμάτων
Συγγραφέας: Σαχίνης, Ιωάννης Γ.
Ημερομηνία: 1931
30. Λογιστική και διπλογραφία άνευ διδασκάλου
Συγγραφέας: Baure, Gabriel
Ημερομηνία: 1901
31. Λογιστική και Στατιστική
Συγγραφέας: Ανδριόλας, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1944
32. Λογιστική: θεωρία και τεχνική
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Στρ. Κ.
Ημερομηνία: 1938
33. Λογιστική: παραγγελιοδοχικαί επιχειρήσεις, λογιστικα συστήματα, λογιστική ξένων νομισμάτων
Συγγραφέας: Αλικάκος, Νικ.
Ημερομηνία: 1947
34. Λογιστική: παραδόσεις προσηρμοσμέναι προς την Οικονομικήν των Εκμεταλλεύσεων και των Επιχειρήσεων, καθώς και προς το Λογιστικόν Δίκαιον
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Ημερομηνία: 1958
35. Λογιστικόν σύστημα της Τραπέζης της Ελλάδος
Συγγραφέας: Μουσούρος, Στέλλιος
Ημερομηνία: 1940
36. Λόγος εισαγωγικός εις την θεωρητικήν και εφηρμοσμένην λογιστικήν
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Κ.
Ημερομηνία: 1940
37. Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς κατά την Εθνικήν εορτήν της 28ης Οκτωβρίου 1952 υπο του πρυτάνεως κ. Νικολάου Γ. Φωτιά
Συγγραφέας: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Ημερομηνία: [1953]
38. Λόγος του πρυτάνεως κ. Κυριάκου Σπηλιόπουλου κατά την ορκωμοσίαν των νέων σπουδαστών
Συγγραφέας: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Ημερομηνία: [1963]
39. Λόγος του Πρυτάνεως κ. Σπ. Καλογερόπουλου - Στρατή κατά την ορκωμοσίαν των νέων σπουδαστών
Συγγραφέας: Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπυρίδων
Ημερομηνία: [1964]
40. Λοιπόν διδακτικόν προσωπικόν
Συγγραφέας: Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπυρίδων
Ημερομηνία: [1953]

Σελίδες:  12