362 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Μ

1. Μarketing planning του οινοποιείου «Φίλια Γη» για εξαγωγές στη Γερμανία
Συγγραφέας: Γαλάνης, Απόστολος
Ημερομηνία: 11/26/2020
2. Μαθήματα ανοργάνου χημείας
Συγγραφέας: Ασκητόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Ημερομηνία: 1943
3. Μαθήματα γενικών μαθηματικών: συμπλήρωμα άλγεβρας - γραφικαί παραστάσεις συναρτήσεων - ασφαλιστικά μαθηματικά
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Ημερομηνία: 1935
4. Μαθήματα δημόσιας οικονομίας: Ελληνική και μεταπολεμική δημόσια οικονομία (1912-1925), τόμος Δ΄
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Α. Μ.
Ημερομηνία: 1927
5. Μαθήματα δημόσιας οικονομικής: κατά τας παραδόσεις του καθηγητού κ. Αγγ. Αγγελόπουλου, ακαδ. έτος: 1938 - 39
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Αγγ.
Ημερομηνία: 193-
6. Μαθήματα διοικητικού δικαίου. Κατά τας παραδόσεις του καθηγητού
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Ημερομηνία: 1940
7. Μαθήματα δρογογνωσίας
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Ημερομηνία: 19??
8. Μαθήματα εμπορευματολογίας: τόμος Ι
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1967
9. Μαθήματα εμπορευματολογίας: τόμος ΙΙ
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1967
10. Μαθήματα εμπορευματολογίας: τόμος ΙΙΙ
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1973
11. Μαθήματα ιστορίας οικονομικών θεωριών
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.
Ημερομηνία: 1968
12. Μαθήματα και Διδακτικό προσωπικό
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.
Ημερομηνία: [1982]
13. Μαθήματα οικονομίας χώρου
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1966
14. Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Α΄
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1966
15. Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Β΄
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1966
16. Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Γ΄
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1967
17. Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Δ΄
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1967
18. Μαθήματα παραστατικής γεωμετρίας: διδαχθέντα κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1925-1926
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Ημερομηνία: 1925
19. Μαθήματα πολιτικής οικονομίας: προς αποκλειτικήν χρήσιν των πρωτοετών σπουδαστών της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Αθανασίου, Λ., Χαλκιόπουλος, Γ.
Ημερομηνία: 1961
20. Μαθήματα σφαιρικής τριγωνομετρίας:δια τους μαθητάς των λυκείων, τους σπουδαστάς του Πολυτεχνείου και τους φοιτητάς του πανεπιστημίου. (Με πίνακα των τύπων της ευθυγραμμου)
Συγγραφέας: Αθανασίου, Λ., Χαλκιόπουλος, Γ.
Ημερομηνία: 1926
21. Μαθήματα τραπεζιτικής: μέρος δεύτερον: Η λογιστική των τραπεζών
Συγγραφέας: Αθανασίου, Λ., Χαλκιόπουλος, Γ.
Ημερομηνία: 1932
22. Μαθήματα φαρμακογνωσίας
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Ημερομηνία: 1933
23. Μαθηματική μοντελοποίηση έργων με τη χρήση της μεθοδολογίας των μη-γραμμικών δυναμικών συστημάτων και εφαρμογές
Συγγραφέας: Μουζακίτης, Γιάννης
Ημερομηνία: 1933
24. Μαθηματική στατιστική κατανομή t του student
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Ημερομηνία: [1960]
25. Μαθηματικός προγραμματισμός και οικονομική ανάλυσις
Συγγραφέας: Λεβεντάκης, Ιωάννης Α.
Ημερομηνία: 1971
26. Μαθητές Α΄Βαθμιας και Β΄Βαθμιας εκπαίδευσης, ανάλυση χρονολογικών σειρών και σύγκριση μεθόδων πρόβλεψης
Συγγραφέας: Ντάρδας, Αθανάσιος Πλουτ.
Ημερομηνία: 11-2005
27. Μακροοικονομικά προγράμματα σταθερότητας ΕΣΠΑ και ανεργία Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανθρωπίνου δυναμικού 2007-2013
Συγγραφέας: Κεσανλή, Καλλιόπη
Ημερομηνία: 19-06-2018
28. Μακροοικονομικά υποδείγματα και οικονομική πολιτική
Συγγραφέας: Παπανδρέου, Ανδρέας Γ.
Ημερομηνία: 1959
29. Μακροοικονομικές επιδράσεις των δαπανών συντήρησης στο δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο
Συγγραφέας: Διοικητόπουλος, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 2004
30. Μακροοικονομικοί παράγοντες επίδρασης στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια στη ζώνη του ευρώ
Συγγραφέας: Μπάκα, Ελένη-Μαρία
Ημερομηνία: 2004
31. Μακροοικονομικοί παράγοντες και αποδόσεις μετοχών
Συγγραφέας: Νίτα, Γαβριέλα
Ημερομηνία: 12/05/2021
32. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδραση τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Δαμίγος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 01-2006
33. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών
Συγγραφέας: Κιουμουρτζή, Κυριακή
Ημερομηνία: 01-2007
34. Μακροοικονομικοί παράγοντες και μετοχικές αποδόσεις
Συγγραφέας: Γκάτζιος, Στέφανος
Ημερομηνία: 01-2006
35. Μακροοικονομικοί παράγοντες και πιθανότητα αθέτησης επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ζαχαριουδάκη, Ευαγγελία
Ημερομηνία: 01-2006
36. Μακροοικονομικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον δανεισμό των επιχειρήσεων κατά τις περιόδους οικονομικής ανάπτυξης και ύφεσης
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Λουκάς
Ημερομηνία: 01-2006
37. Μακροοικονομικοί παράγοντες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μετοχικές αποδόσεις στα πλαίσια ενός υποδείγματος αυτόματης εξισορροπητικής ισορροπίας
Συγγραφέας: Κορκοδελάκης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 01-2005
38. Μακροοικονομικοί παράγοντες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μετοχικές αποδόσεις στα πλαίσια ενός υποδείγματος αυτόματης εξισορροπητικής ισορροπίας
Συγγραφέας: Πλατσικούδη, Σταματία
Ημερομηνία: 08-2010
39. Μακροπρόθεσμη μνήμη στις χρονολογικές σειρές
Συγγραφέας: Αρβανίτης, Στέλιος
Ημερομηνία: 12-1999
40. Μακροπρόθεσμη συγκριτική ανάλυση των τιμών ενοικίασης στην Ευρώπη και στην Αμερική - Ανάλυση τιμών ενοικίασης και πώλησης - γεωγραφικά συστήματα μετοχών - τεχνική ανάλυση μετοχής "chipita" - Μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων στο δήμο Αμαρουσίου
Συγγραφέας: Καραβασίλης, Κωνσταντίνος Ι.
Ημερομηνία: 01-2007

Σελίδες:  12345678910