65 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ν

1. Ναυτική ασφάλιση
Συγγραφέας: Κωτσόπουλος, Ιωάννης Σπυρίδωνος
Ημερομηνία: 08-2014
2. Ναυτικόν δίκαιον
Συγγραφέας: Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Ημερομηνία: 1968
3. Ναυτικόν δίκαιον και εμπορική ναυτιλία
Συγγραφέας: Μακρυγιάννης, Εμμανουήλ Σ.
Ημερομηνία: 1909
4. Ναυτιλιακή χρηματοδότηση
Συγγραφέας: Ρενιέρη, Δέσποινα
Ημερομηνία: 02-2000
5. Νέα ανάλυσις και εξήγησις των βασικών οικονομικών προβλημάτων: τόμος Α΄, τεύχος 1ον
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Ημερομηνία: 1964
6. Νέα ανάλυσις και εξήγησις των βασικών οικονομικών προβλημάτων: τόμος Α΄, τεύχος 2ον
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Ημερομηνία: 1965
7. Νέα πλήρης λογιστική απλογραφική και διπλογραφική, θεωρητική και πρακτική, εφηρμοσμένη εφ΄ όλων των κλάδων του κυρίως εμπορίου, βιομηχανίας, τραπέζης κλπ.
Συγγραφέας: Φασίτσας, Δημήτριος Ι.
Ημερομηνία: 1909
8. Νέες υπηρεσίες στον καταναλωτή με χρήση barcode-scanning και RFID μέσω κινητού τηλεφώνου
Συγγραφέας: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 1909
9. Νεκρολογία
Συγγραφέας: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 1928
10. Νεκρολογία
Συγγραφέας: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 1928
11. Νέο εποπτικό πλαίσιο φερεγγυότητας: Solvensy II
Συγγραφέας: Πετρόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 1928
12. Νέο σύστημα εποπτείας & φερεγγυότητας Solvency II. Εφαρμογή και επιπτώσεις στους ασφαλιστικούς οργανισμούς
Συγγραφέας: Χαρμπάτσης, Ιωάννης Ελ.
Ημερομηνία: 06-2007
13. Νεοελληνική μούσα: συλλογή εκλεκτών έργων όλων των Ελλήνων λογοτεχνών από την εποχή του Ρήγα ως σήμερα
Συγγραφέας: Αργυρόπουλος, Αλκ.
Ημερομηνία: 1928
14. Νέοι ασφαλισμένοι και ιδιωτική ασφάλιση
Συγγραφέας: Φωτόπουλος, Νικόλας Π.
Ημερομηνία: 07-2014
15. Νέοι δάσκαλοι - διαγωνισμοί Α.Σ.Ε.Π. εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - ΠΕ 70 (Δασκάλων): στατιστική επεξεργασία
Συγγραφέας: Πάστρας, Αθανάσιος Χρ.
Ημερομηνία: 07-2006
16. Νέοι εκτιμητές σε υποδείγματα με κατάλοιπα Pearson και κατασκευασμένες μεταβλητές
Συγγραφέας: Μητσόπουλος, Γεώργιος Π.
Ημερομηνία: 07-2006
17. Νέον σύστημα λογιστικής: Resultaten system - Σύστημα αποτελεσμάτων
Συγγραφέας: Δανάλης, Δημ.
Ημερομηνία: 07-2006
18. Νέος προσανατολισμός εις την πολιτικήν επηρεασμού των παραγωγικών επενδύσεων παρ'ημίν μετά την σύνδεσιν της χώρας μετά της Ε.Ο.Κ.
Συγγραφέας: Ευδωρίδης, Γεώργιος Ι.
Ημερομηνία: 1968
19. Νεότερη θεωρία αποφάσεων (ανάλυση κατά Bayes): με παραδείγματα και εφαρμογές
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Ημερομηνία: 1993
20. Νευρομάρκετινγκ: επισκόπηση της ερευνητικής γραμματείας και των επιχειρηματικών εφαρμογών
Συγγραφέας: Μπιτσάκου, Σταματίνα
Ημερομηνία: 01/14/2020
21. Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογή ιστού ηλεκτρονικής υγείας
Συγγραφέας: Τσίμη, - Γιαννίκου Ελένη
Ημερομηνία: 02-2011
22. Νεώτατα φάρμακα: θειούχα βενζολιοπαράγωγα εν τη αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία
Συγγραφέας: Αναλογίδης, Χρ. Σ.
Ημερομηνία: 1940
23. Νεώτεροι αστικοί νόμοι 1835-1928 μετά των σχετικών διαταγμάτων: περιέχοντες τα άρθρα μόνον των αστικών νόμων, ως τροποποιήθηκαν ταύτα διά των μέχρι των αρχών του έτους 1927 νεώτερων νόμων
Συγγραφέας: Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ.
Ημερομηνία: 1927
24. Νικόλαος Γουναράκης (1853-1932)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1932
25. Νομικά έθιμα της νήσου Άνδρου: ήτοι τοπικαί εν Άνδρω συνήθειαι περί του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου εμπορικών συμβάσεων αγροτικών εκμισθώσεων κλπ.
Συγγραφέας: Πασχάλης, Δημήτριος Π.
Ημερομηνία: 1925
26. Νομικά ζητήματα αναφορικά με την τεχνολογία ανταλλαγής αρχείων σε ομότιμα δίκτυα (peer to peer)
Συγγραφέας: Κουτσουμπός, Ιωάννης
Ημερομηνία: 1925
27. Νομικά και τεχνικά ζητήματα ψηφιακών αποδείξεων με έμφαση στα SmartphoneForensics
Συγγραφέας: Κωνσταντινάκης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 1925
28. Νομικαί απόψεις των διεθνών συμψηφισμών (clearings)
Συγγραφέας: Τσιμικάλης, Α. Α.
Ημερομηνία: 1940
29. Νομική και Κοινωνιολογική θεώρησις της ιδέας του Έθνους
Συγγραφέας: Αλεξιάδης, Γεώργιος Στ.
Ημερομηνία: 1939
30. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα
Συγγραφέας: Παύλου, Ελευθερία
Ημερομηνία: 19-10-2020
31. Νόμιμος και πραγματική ισοτιμία
Συγγραφέας: Τανταλίδης, Δ.
Ημερομηνία: 1932
32. Νόμισμα - Χρηματιστήριον
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος Ν.
Ημερομηνία: 1936
33. Νομίσματα και νομισματικά συστήματα
Συγγραφέας: Βελούζος, Ιακ. Α.
Ημερομηνία: 1931
34. Νομισματικές εξελίξεις στην Ευρώπη υπό το πρίσμα της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Κολιοπάνου, Θεοδώρα
Ημερομηνία: 10-2012
35. Νομισματικές και χρηματοοικονομικές κρίσεις
Συγγραφέας: Οικονόμου, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 12-2000
36. Νομισματική και πιστωτική πολιτική
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1944
37. Νομισματική πολιτική
Συγγραφέας: Ιακώβου, Μηνάς
Ημερομηνία: 1944
38. Νομισματική πολιτική και αξιοπιστία: οικονομική και θεωρητική προσέγγιση
Συγγραφέας: Λημναίου, Κορνηλία
Ημερομηνία: 1944
39. Νομισματική πολιτική και δημόσιο χρέος
Συγγραφέας: Ψυχάλης, Μάριος-Γεώργιος
Ημερομηνία: 2013
40. Νομισματική πολιτική και ζήτηση χρήματος στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Πολυζωγόπουλος, Ηλίας
Ημερομηνία: 06-1996

Σελίδες:  12