616 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

1. Ο "οικονομικός πίνακας" του Quesnay και η γένεση της πολιτικής οικονομίας
Συγγραφέας: Ζιούτος, Γ.Δ.
Ημερομηνία: 1959
2. Ο A. Smith και D.Ricardo επί του προβλήματος της οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Ελευθεριάδης, Ρένος
Ημερομηνία: 1971
3. Ο Alfred Weber και η ιδέα της προόδου
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Ημερομηνία: 1931
4. Ο Over-The-Top Television κλάδος: η περίπτωση της υπηρεσίας Disney+
Συγγραφέας: Τόγια, Ελένη
Ημερομηνία: 2020
5. Ο Werner Sombart και η συστηματοποίησις της Πολιτικής Οικονομίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1930
6. Ο αγώνας του 1821 και οι νεώτεροι Έλληνες
Συγγραφέας: Μπήτρος, Γεώργιος Κ.
Ημερομηνία: [1980]
7. Ο αλγόριθμος του δυναμικού προγραμματισμού με αριθμητικές εφαρμογές
Συγγραφέας: Καραπιπεράκης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 2019
8. Ο αναδιανεμητικός ρόλος των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας: Φακίνος, Νικηφόρος
Ημερομηνία: 12-2003
9. Ο ανταγωνισμός και η τιμολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Περίοδος 1998-2004)
Συγγραφέας: Νάκος, Λουκάς
Ημερομηνία: 12-2005
10. Ο ανταγωνισμός στον Ελληνικό και Τούρκικο τραπεζικό κλάδο: εφαρμογή της μεθοδολογίας Panzar-Rosse
Συγγραφέας: Παναγιωτοπούλου, Αθηνά
Ημερομηνία: 09-2006
11. Ο αντίκτυπος της επωνυμίας του εργοδότη (employer branding) στις αντιλήψεις και αντιδράσεις των υποψηφίων: ο διαμεσολαβητικός ρόλος της τεχνολογίας
Συγγραφέας: Γερούκη, Άντζελα
Ημερομηνία: 04/15/2021
12. Ο αντίκτυπος του περιβαλλοντικού κινδύνου στο κόστος χρηματοδότησης των project
Συγγραφέας: Μπέλεσης, Στυλιανός
Ημερομηνία: 09/24/2019
13. Ο αντίκτυπος των συγχωνεύσεων και εξαγορών στις αποδόσεις των μετοχών στον κλάδο της ναυτιλίας
Συγγραφέας: Κωστής, Βασίλειος
Ημερομηνία: 11/27/2018
14. Ο αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής και οι προσδιοριστικοί του παράγοντες: εμπειρική μελέτη στις χώρες της Ιταλίας, της Σουηδίας, της Γερμανίας & της Γαλλίας
Συγγραφέας: Καλλιγάς, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 11/27/2018
15. Ο ατομικός άνθρωπος και η κοινωνία: αρχικαί διευκρινήσεις
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Ημερομηνία: 1926
16. Ο αυτόνομος σταφιδικός οργανισμός και αι εργασίαι κατά το πρώτον έτος 1925-1926
Συγγραφέας: Σιμωνίδης, Β.
Ημερομηνία: 1927
17. Ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών: μελέτη περίπτωσης της Λακωνικής Ζυθοποιίας
Συγγραφέας: Γρηγοράκου, Βασιλική
Ημερομηνία: 2020
18. Ο βαθμός συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών εταιρειών στον κλάδο των ακινήτων ως προς τις προϋποθέσεις του ΔΛΠ 40
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Μιχαήλ
Ημερομηνία: 28-11-2019
19. Ο γραμμικός προγραμματισμός της παραγωγικής λειτουργίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Ημερομηνία: 1960
20. Ο δείκτης του αποτελεσματικού φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Ντασιώτης, Πέτρος
Ημερομηνία: 1960
21. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Κούβελης, Σπύρος Π.
Ημερομηνία: 1938
22. Ο δρόμος προς την επιτυχία
Συγγραφέας: Βλάχου, Βασιλική, Βεργύρης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 2003
23. Ο δυναμικός προγραμματισμός και το θεώρημα Hamilton Jacobi Bellman
Συγγραφέας: Γαϊτζή, Ελένη
Ημερομηνία: 02-2012
24. Ο εθνικός και ανθρωπιστικός χαρακτήρ της μέσης παιδείας
Συγγραφέας: Βουρβέρης, Κώνστ.Ι.
Ημερομηνία: 1938
25. Ο ειδικός Επιστήμων παρά τη Σχολή κ.Ηλίας Δημητράς εκφωνών κατά τον εορτασμόν της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 τον πανηγυρικόν της ημέρας
Συγγραφέας: Βουρβέρης, Κώνστ.Ι.
Ημερομηνία: [1972]
26. Ο εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης προϋπόθεση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη και επιβίωση του Ελληνικού Έθνους
Συγγραφέας: Κιντής, Ανδρέας
Ημερομηνία: [1980]
27. Ο έκτακτος Καθηγητής της Σχολής κ.Δημοσθένης Κρίμπας, εκφωνών τον πανηγυρικόν της ημέρας κατά τον εορτασμόν της επετείου της 25ης Μαρτίου
Συγγραφέας: Κιντής, Ανδρέας
Ημερομηνία: [1972]
28. Ο έλεγχος της διακριτικής εξουσίας της διοικήσεως
Συγγραφέας: Στασινόπουλος, Μιχ. Δ.
Ημερομηνία: 1939
29. Ο ελληνικός μοναρχισμός 1915-1917: Ιστορικαί σελίδες
Συγγραφέας: Αποστολόπουλος, Ν. Π.
Ημερομηνία: 1922
30. Ο ελληνισμός και η Μακεδονία
Συγγραφέας: Βιζουκίδης, Περικλής
Ημερομηνία: 1924
31. Ο ελληνισμός ως ζώσα δύναμις
Συγγραφέας: Willamowitz-Moellendorff, Urlich von
Ημερομηνία: 1922
32. Ο εντεταλμένος Υφηγητής της Σχολής κ.Χριστόφορος Διακόπουλος, εκφωνών, κατά τον εορτασμόν της επετείου της 21ης Απριλίου 1967 τον πανηγυρικόν της ημέρας
Συγγραφέας: Willamowitz-Moellendorff, Urlich von
Ημερομηνία: [1972]
33. Ο εντοπισμός της τοξικότητας στο λόγο μέσω της πρόθεσης και του αντικτύπου
Συγγραφέας: Αντωνίου, Λαμπρινή-Μαρία
Ημερομηνία: 27-11-2020
34. Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας διοίκησης: Όψεις διοικητικού εξευρωπαϊσμού στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Ιουλία
Ημερομηνία: 22-01-2015
35. Ο εορτασμός
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Ιουλία
Ημερομηνία: [1968]
36. Ο εορτασμός
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Ιουλία
Ημερομηνία: [1968]
37. Ο εορτασμός
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Ιουλία
Ημερομηνία: [1968]
38. Ο εορτασμός
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Ιουλία
Ημερομηνία: [1968]
39. Ο εορτασμός της 21ης Απριλίου 1967
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Ιουλία
Ημερομηνία: [1972]
40. Ο εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Ιουλία
Ημερομηνία: [1972]

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »