547 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Σ

1. Σεραφείμ Μάξιμος (1895-1962)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1962
2. Σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία του Ιδρύματος
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1990
3. Σημασία, σκοποί και προβλήματα κοστολογήσεως
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Ημερομηνία: 1958
4. Σημασιολογική ανάλυση και υλοποίηση αλγορίθμων σημασιολογικής συνάφειας σε κοινωνικές ταξινομίες
Συγγραφέας: Νοβάκοβιτς, Ειρηναίος-Χρυσοβαλάντης
Ημερομηνία: 1958
5. Σημασιολογική επισημείωση βιβλιογραφίας για την αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών
Συγγραφέας: Καζαδέης, Γιάννης
Ημερομηνία: 02-2013
6. Σημασιολογική πρόσβαση σε ιστορική πληροφορία: μελέτη περίπτωσης αρχείων της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού
Συγγραφέας: Βουρβαχάκη, Κάρμεν
Ημερομηνία: 02-2013
7. Σημείωμα
Συγγραφέας: Βουρβαχάκη, Κάρμεν
Ημερομηνία: [1957]
8. Σημείωμα
Συγγραφέας: Κεραμιδάς, Τριαντάφυλλος Γ.
Ημερομηνία: [1960]
9. Σημείωμα
Συγγραφέας: Κεραμιδάς, Τριαντάφυλλος Γ.
Ημερομηνία: [1953]
10. Σημειώσεις γενικών μαθηματικών: συμπλήρωμα, από τας παραδόσεις
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: 19--
11. Σημειώσεις κοινωνικής πολιτικής
Συγγραφέας: Χαλκιόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1962
12. Σιωπηρή συνεργασία και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Κακάτσης, Δημήτριος Μ.
Ημερομηνία: 10-2012
13. Σκέψεις οικονομικής και φιλοσοφικής σκέψεως
Συγγραφέας: Λιακατάς, Λουκάς Ι.
Ημερομηνία: 1966
14. Σκέψεις τινές περί καταλλήλου εκλογικού συστήματος εις την σημερινήν Ελλάδα
Συγγραφέας: [χωρίς, συγγραφέα]
Ημερομηνία: 1955
15. Σκοποί και μέθοδοι Χρηματικής Αναλύσεως
Συγγραφέας: Αμπατζής, Ι.
Ημερομηνία: 1958
16. Σμήνη και συμπλέγματα καμπύλων και επιφανειών: ανώτερον φροντιστήριον απειροστικής γεωμετρίας (1927-1928)
Συγγραφέας: Χατζιδάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 1928
17. Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος (1894-1964)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1964
18. Σπουδαστής της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ομιλεί κατά την έναρξιν της ΣΤ΄φοιτητικής εβδομάδος
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1968]
19. Σπύρος Κορώνης
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1946
20. Σταδιακή μεταλλαγή στον χαρακτήρα του Ιδρύματος - 1.Εισαγωγή
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1990
21. Σταδιακή μεταλλαγή στον χαρακτήρα του Ιδρύματος - 2.Περίοδος 1920-1955
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1990
22. Σταδιακή μεταλλαγή στον χαρακτήρα του Ιδρύματος - 3.Περίοδος 1955-1970
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1990
23. Σταδιακή μεταλλαγή στον χαρακτήρα του Ιδρύματος - 4.Περίοδος 1970-1984
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1990
24. Σταδιακή μεταλλαγή στον χαρακτήρα του Ιδρύματος - 5.Περίοδος μετά το 1984: το ξεκίνημα μιας νέας πορείας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1990
25. Σταθερότης τιμών και ουδέτερον χρήμα
Συγγραφέας: Φίλιας, Βασίλειος Ι.
Ημερομηνία: 1963
26. Στάθμιση συμφέροντων στα πλαίσια της εφαρμογής του αρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 01-2007
27. Στάσεις & αντιλήψεις ελλήνων καταναλωτών ως προς την τηλεοπτική διαφήμιση στον κλάδο της ζυθοποιίας, σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας
Συγγραφέας: Παππά, Θεοδώρα
Ημερομηνία: 01-2007
28. Στάσεις απέναντι στην αλλαγή εταιρικής κουλτούρας: μελέτη περίπτωσης Horizon Travel
Συγγραφέας: Φράγκου, Ζωή
Ημερομηνία: 31-01-2020
29. Στατική ανάλυση και αναδόμηση ασύγχρονου κώδικα
Συγγραφέας: Γουρλής, Μύρων
Ημερομηνία: 09/24/2018
30. Στατιστικά και στοχαστικά μοντέλα για την απόδοση ομολόγων
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Ημερομηνία: 05-2012
31. Στατιστικά στοιχεία
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Ημερομηνία: [1957]
32. Στατιστικά στοιχεία
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Ημερομηνία: [1960]
33. Στατιστικά Στοιχεία
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Ημερομηνία: [1963]
34. Στατιστικά στοιχεία
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Ημερομηνία: [1967]
35. Στατιστικά στοιχεία
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Ημερομηνία: [1968]
36. Στατιστικά στοιχεία -Εγγραφέντες εις την Σχολήν σπουδασταί
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Ημερομηνία: [1964]
37. Στατιστικά στοιχεία από ιδρύσεως της Σχολής
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Ημερομηνία: [1972]
38. Στατιστικά στοιχεία από ιδρύσεως της Σχολής
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Ημερομηνία: [1973]
39. Στατιστικά στοιχεία από ιδρύσεως της Σχολής
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Ημερομηνία: [1980]
40. Στατιστικά στοιχεία από την ίδρυση της Σχολής ως σήμερα
Συγγραφέας: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Ημερομηνία: [1982]

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »