94 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Υ

1. Υγειονομική υπηρεσία
Ημερομηνία: 1994
2. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1964]
3. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1967]
4. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1968]
5. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1972]
6. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1973]
7. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1980]
8. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1982]
9. Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού πολεμικού ναυτικού εν πλω
Συγγραφέας: Λύκος, Γεώργιος Β.
Ημερομηνία: 12-2005
10. Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού στις εταιρείες πετρελαιοειδών - οδική ασφάλεια
Συγγραφέας: Θεοδοσίου, Θεοδόσιος
Ημερομηνία: 2005
11. Υιοθέτηση ευέλικτων μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού από τη δημόσια διοίκηση: η διεθνής εμπειρία δημόσιων οργανισμών & κυβερνήσεων και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Βουτσάς, Ηλίας
Ημερομηνία: 2005
12. Υιοθέτηση εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Λεβογιάννης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 02/09/2021
13. Υιοθέτηση ηλεκτρονικού καταστήματος σε B2B αγορές
Συγγραφέας: Κούζας, Ιάκωβος
Ημερομηνία: 2018
14. Υιοθέτηση καινοτομίας: η περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Καβαλλάρης, Παρασκευάς
Ημερομηνία: 10-2005
15. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων : επιπτώσεις και αποτελέσματα διάχυσης στις επιχειρήσεις και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Συγγραφέας: Φραγκιαδάκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 06-2007
16. Υιοθέτηση συστημάτων ERP
Συγγραφέας: Καπαράκου, Τερέζα
Ημερομηνία: 09/21/2018
17. Υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα : κίνητρα, πρακτικές και διαπιστώσεις
Συγγραφέας: Μπορώτης, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 01-2002
18. Υλοποίηση Client Honeypot με τεχνολογίες GRID
Συγγραφέας: Ζουρνής-Καρούζος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 01-2002
19. Υλοποίηση ERP σε οργανισμό μεταφορών
Συγγραφέας: Δαληβίγκας, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 10-2013
20. Υλοποίηση RPA (Robotic Process Automation) και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα: μελέτη περίπτωσης Εθνικής Τράπεζας
Συγγραφέας: Ηλιόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2020
21. Υλοποίηση βιβλιοθήκης για την τιμολόγηση παραγώγων
Συγγραφέας: Κουκά, Δήμητρα
Ημερομηνία: 01-2008
22. Υλοποίηση ενός αναλυτή ροής δεδομένων για Java προγράμματα
Συγγραφέας: Σιδηρόπουλος, Κων/νος
Ημερομηνία: 09-2013
23. Υλοποίηση επεξεργασίας ερωτημάτων σε κατανεμημένες αποθήκες δεδομένων
Συγγραφέας: Γιαννακού, Ιωάννης
Ημερομηνία: 09-2013
24. Υλοποίηση και αξιολόγηση αναμεταδότη πακέτων δικτύου σε συνόδους αναπαραγωγής μουσικής
Συγγραφέας: Παππάς, Δημήτριος
Ημερομηνία: 09-2013
25. Υλοποίηση και πειραματική διερεύνηση αλγορίθμων σύζευξης σε πολυπύρινους επεξεργαστές
Συγγραφέας: Μανεσιώτης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 09-2013
26. Υλοποίηση λίστας ελέγχου ασφάλειας με βάση την οικογένεια προδιαγραφών αυτοματισμών ασφάλειας (SCAP)
Συγγραφέας: Παγιατάκης, Μιχάλης
Ημερομηνία: 11-2012
27. Υλοποίηση πλατφόρμας Trip4u.gr
Συγγραφέας: Ροτόντο, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2019
28. Υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας σε περιβάλλον CORBA
Συγγραφέας: Τσούμας, Βασίλης
Ημερομηνία: 03-1999
29. Υλοποίηση προγράμματος μάρκετινγκ για τη σοκολάτα υγείας Παυλίδη
Συγγραφέας: Αρβανιτάκη, Χριστίνα-Άννα
Ημερομηνία: 09/26/2019
30. Υλοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα
Συγγραφέας: Γιαννούλης, Απόστολος
Ημερομηνία: 09/26/2019
31. Υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης δικτύων αισθητήρων με χρήση google maps API
Συγγραφέας: Αντωνίου, Κυριακή
Ημερομηνία: 09-2011
32. Υλοποίηση του στατιστικού μοντέλου Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης στην πλατφόρμα κατανεμημένης επεξεργασίας SPARK
Συγγραφέας: Νίτσο, Μαρινέλα
Ημερομηνία: 09-2011
33. Υπάρχει ηθική εξέλιξις και εις τι συνιστάται;
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Ημερομηνία: 1955
34. Υπέρ της γεωργίας
Συγγραφέας: Καρούσος, Κ. Δ.
Ημερομηνία: 1908
35. Υπερ-αντιδράσεις και υπο-αντιδράσεις ΣΜΕ σε ανακοινώσεις μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής
Συγγραφέας: Καρανίκα, Αρετή-Μαρία
Ημερομηνία: 12/27/2020
36. Υπερβολικές αντιδράσεις μετόχων υπό το καθεστός αβέβαιης πληροφόρησης. Η περίπτωση του FTSE/ASE-20
Συγγραφέας: Σουλιώτης, Ευάγγελος-Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 01-2003
37. Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία (Responsible research and innovation): θεωρία και εφαρμογή σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
Συγγραφέας: Κονιδάρη, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 01-2003
38. Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Δελλαπόρτα, Χρυσάνθη
Ημερομηνία: 01-2003
39. Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων σε συστήματα ομότιμων κόμβων
Συγγραφέας: Μπαφαλούκας, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 02-2006
40. Υπηρεσίες ειδοποιήσεων στο νέφος και εφαρμογή τους στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT)
Συγγραφέας: Τσακίρης, Αναστάσιος
Ημερομηνία: 09/27/2019

Σελίδες:  123