87 Items found containing: Χ

1. Χαιρετισμός του Πρυτάνεως προς τους νέους Σπουδαστάς
Date: [1967]
2. Χαρακτηριστικά γυναικείας ηγεσίας και εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα γυναικεία στελέχη στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο
Author: Αλεβιζάκη, Θάλεια-Φωτεινή
Date: 19-03-2020
3. Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας σε Βαλκανικές χώρες
Author: Τριανταφυλλόπουλος, Λουκάς
Date: 2010
4. Χαρακτηριστικά των αφερέγγυων δανειοληπτών: υποδείγματα πιθανότητας αθέτησης
Author: Τσούτσουρας, Θεόδωρος
Date: 2018-01-31
5. Χαρτογράφηση & ανάλυση της εμπειρίας του επισκέπτη στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς
Author: Συλαϊδής, Άγγελος
Date: 2019
6. Χαρτογράφηση επιχειρηματικού προφίλ μαθητών Λυκείου
Author: Νικηφόρος, Βασίλειος
Date: 09/24/2019
7. Χαρτονόμισμα με κάλυμμα προϊόντων
Author: Ρωμανάς, Γ.
Date: 1946
8. Χειραγώγηση αποτελεσμάτων και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο 2009-2012
Author: Κρημνιανιώτης, Αθανάσιος- Θαλής
Date: 24-11-2014
9. Χειραγώγηση κερδών & η επίδραση της οικονομικής κρίσης
Author: Βέτσικα, Αικατερίνα
Date: 24-11-2014
10. Χειραγώγηση κερδών και αποδόσεις αρχικών δημόσιων εγγραφών στην Ελλάδα για την περίοδο 2001-2007
Author: Λαμπαδαρίου, Στυλιανή
Date: 24-11-2014
11. Χειραγώγηση κερδών και αρχικές δημόσιες εγγραφές στη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο 2005-2012
Author: Χριστοφοράκης, Ευστράτιος - Δημήτριος
Date: 07-2014
12. Χειραγώγηση κερδών και η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε χώρες της Ευρώπης: στοιχεία από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία
Author: Ρουμπελάκη, Νεκταρία
Date: 07-2014
13. Χειραγώγηση κερδών και οικονομική κρίση: εμπειρική μελέτη πέντε ευρωπαϊκών χωρών
Author: Γεωργοπούλου, Βασιλική
Date: 27-02-2020
14. Χειραγώγηση κερδών και ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου
Author: Βάρρας, Κωνσταντίνος
Date: 31-01-2020
15. Χειραγώγηση κερδών και προβλέψεις αναλυτών σε seeking buyer εταιρείες
Author: Ντούνης, Δημήτριος
Date: 31-01-2020
16. Χειραγώγηση κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές (Real earnings management) και οι επιπτώσεις της στη μελλοντική κερδοφορία: η περίπτωση των επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την περίοδο 2006-2013
Author: Μπουραζάνη, Χριστίνα
Date: 31-01-2020
17. Χειραγώγηση κερδών μέσω δεδουλευμένων και αναβαλλόμενης φορολογίας: εμπερική έρευνα σε εταιρείες της Γερμανίας
Author: Κολοβού, Βασιλική
Date: 31-01-2020
18. Χειραγώγηση κερδών μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων: μελέτη και σύγκριση περιπτώσεων Γερμανίας και Ελλάδας
Author: Μπολάνο, Ειρήνη
Date: 11/30/2018
19. Χειραγώγηση κερδών στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής
Author: Γαλάζιου, Κωνσταντίνα
Date: 07-2014
20. Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος και επηρεασμός της απόδοσης των μετοχών - περίπτωση χρηματιστηρίου Αθηνών
Author: Απότριας, Φώτης
Date: 07-2014
21. Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος στο ΧΑΑ μετά την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π.
Author: Ντοκόζη, Αφροδίτη
Date: 07-2012
22. Χειραγώγηση του λογιστικού αποτελέσματος από εξαγοράζουσες εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας που προβαίνουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις με ανταλλαγή μετοχών
Author: Γκορίτσα, Μαρία
Date: 22-11-2011
23. Χειραγώγηση του λογιστικού αποτελέσματος και η διαδικασία αναμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών: ανάλυση βάσει δεδουλευμένων στοιχείων
Author: Καράκελλε, Φωτεινή
Date: 22-11-2011
24. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων και επενδυτική πολιτική
Author: Γκιζάς, Κωνσταντίνος
Date: 22-11-2011
25. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, εμπειρική μελέτη στον κλάδο Travel and Leisure
Author: Κυριακάκης, Μάρκος
Date: 22-11-2011
26. Χειρισμός διανυσματικών δεδομένων με το ArcView. Η κρίση λόγω των Subprime στεγαστικών δανείων: αίτια και επιπτώσεις της κρίσης της αγοράς ενυπόθηκων δανείων. Εκτίμηση ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφ. Μεσογείων 1 με Βασ. Σοφίας 118, στο Δήμο Αθηναίων, Ν. Αττικής
Author: Χαλκιαδάκη, Άννα
Date: 22-11-2011
27. Χημεία ανόργανος και οργανική
Author: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι., Δαλιέτος, Ιούλιος Γ.
Date: 1938
28. Χημεία των τροφίμων και ποτών
Author: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Date: 1923
29. Χρέος μειωμένης εξασφάλισης, τραπεζικός κινδυνος και εποπτεία τραπεζών
Author: Οικονόμου, Ειρηναίος
Date: 23-11-2015
30. Χρηματαγορές & οικονομική ανάπτυξη
Author: Μαραγκάκη, Σοφία Δ.
Date: 12-2003
31. Χρηματιστήρια αξιών
Author: Κεραμιδάς, Τριαντάφυλλος Γ.
Date: 1929
32. Χρηματιστήριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Στιβακτάκη, Ελεάνα
Date: 12-2001
33. Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων
Author: Φρέρη, Μαρία-Κυριακή
Date: 17-10-2013
34. Χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Author: Μανώλογλου, Σωτήριος
Date: 17-10-2013
35. Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη: παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό
Author: Κουκουγιάννη, Αικατερίνη
Date: 17-10-2013
36. Χρηματοοικονομικά εργαλεία - μια εμπειρική προσέγγιση στην εφαρμογή τους από τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες
Author: Ουζούνογλου, Αναστασία - Μαρία
Date: 12/31/2020
37. Χρηματοοικονομικά παράγωγα και ναυτιλία
Author: Γιάκας, Γεώργιος
Date: 12/31/2020
38. Χρηματοοικονομικές κρίσεις
Author: Κουρούμαλη, Καλλιόπη
Date: 01-2011
39. Χρηματοοικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα (1993-2013)
Author: Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος
Date: 2014
40. Χρηματοοικονομικές προβλέψεις με εφαρμογές σε τιμές ακινήτων χρησιμοποιώντας R
Author: Τσίκας, Ανδρέας Ν.
Date: 07/10/2018

Pages:  123