23 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ψ

1. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα
Συγγραφέας: Πετράκη, Ειρήνη
Ημερομηνία: 02-2011
2. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα : τεχνολογική και νομική διάσταση
Συγγραφέας: Κωστάκης, Στέφανος
Ημερομηνία: 06-2011
3. Ψηφιακές τεχνολογίες και εμπειρία πελάτη στον τουρισμό
Συγγραφέας: Τσιλίκας, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 19-09-2019
4. Ψηφιακές τεχνολογίες σε πολιτιστικούς οργανισμούς: ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών και προσέλκυση νέων επισκεπτών
Συγγραφέας: Μάντζιου, Πηνελόπη
Ημερομηνία: 30-11-2020
5. Ψηφιακή διαφήμιση και ελληνικό κοινό: ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη στάση και την αγοραστική συμπεριφορά των online καταναλωτών
Συγγραφέας: Αποστολόπουλος, Θεοχάρης
Ημερομηνία: 23-03-2020
6. Ψηφιακή έρευνα και computer forencis
Συγγραφέας: Νταλάκου, Λαμπρινή
Ημερομηνία: 02-2011
7. Ψηφιακή και χαρτογραφική απεικόνιση των Δεκεμβριανών στην Αθήνα το 1944
Συγγραφέας: Κοταρίδου, Μελπομένη
Ημερομηνία: 12/01/2020
8. Ψηφιακή καινοτομία και νέες εφαρμογές: ποια τα προτερήματα για τη λειτουργική μίσθωση αυτοκινήτων και πώς θα επηρεάσουν τον τομέα της παροχής υπηρεσιών και την τιμολογιακή πολιτική
Συγγραφέας: Μαρτίδης, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 15-04-2019
9. Ψηφιακός & ευέλικτος μετασχηματισμός – αλλαγές & προκλήσεις στο σύγχρονο οργανισμό: μελέτη περίπτωσης Vodafone
Συγγραφέας: Παυλίτινα, Νικολέττα
Ημερομηνία: 02/10/2021
10. Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: περίπτωση μελέτης
Συγγραφέας: Πατσουλάκη, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 11/15/2019
11. Ψηφιακός μετασχηματισμός και επιδράσεις του στο πεδίο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Συγγραφέας: Λίγγος, Σωτήριος
Ημερομηνία: 23-10-2020
12. Ψηφιακός μετασχηματισμός στις επιχειρήσεις: πρακτική άσκηση στη NESTLÉ HELLAS SA
Συγγραφέας: Μιχαηλίδη, Ιλιάνα
Ημερομηνία: 2019
13. Ψηφιακός μετασχηματισμός στο κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων στη Ελλάδα
Συγγραφέας: Τενές, Λάμπρος
Ημερομηνία: 2018
14. Ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της ενέργειας και της ναυτιλίας
Συγγραφέας: Λουκάς, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 2020
15. Ψηφιοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών: μελέτη περίπτωσης: λογιστήριο εταιρείας παροχής υπηρεσιών
Συγγραφέας: Κατσούλη, Σοφία
Ημερομηνία: 11/11/2019
16. Ψήφισμα Συγκλήτου
Συγγραφέας: Κατσούλη, Σοφία
Ημερομηνία: 1994
17. Ψήφισμα της Αθήνησιν Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Κατσούλη, Σοφία
Ημερομηνία: [1957]
18. Ψηφίσματα
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1984
19. Ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της καραντίνας την περίοδο της πανδημίας Covid-19
Συγγραφέας: Σάρδη, Πολυξένη
Ημερομηνία: 02/26/2021
20. Ψυχολογικές και συμπεριφορικές αποκρίσεις των millennials υψηλής μόρφωσης στην πανδημία του COVID-19
Συγγραφέας: Αρκουλή, Χαραλαμπία
Ημερομηνία: 04/18/2021
21. Ψυχολογικό συμβόλαιο και στάσεις εργαζομένων
Συγγραφέας: Πάτσιου, Αναστασία
Ημερομηνία: 04/18/2021
22. Ψυχολογικό συμβόλαιο: συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον και διατήρηση στελεχιακού δυναμικού
Συγγραφέας: Φάμελος, Χρήστος
Ημερομηνία: 01-07-2019
23. Ψυχοτεχνική και οικονομία
Συγγραφέας: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Ημερομηνία: 1942

Σελίδες:  1