2 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Y

1. Yλοποίηση business analytics στον κλάδο FMCG για στρατηγικούς σκοπούς
Συγγραφέας: Σουφτάς, Γιάννης
Ημερομηνία: 09-02-2021
2. Yποδείγματα εξωγενoύς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης
Συγγραφέας: Σταματάκη, Έλλη
Ημερομηνία: 09-02-2021

Σελίδες:  1