1. Η αναγέννησις της εγελιανής θεωρίας και η επανέκδοσις των έργων του Έγελου
Author: Τσάτσος, Θεμιστοκλής Δ.
Format: pdf
Date: 1928
2. Το τέλος του Laissez-Faire ιδέαι προς συνύφανσιν της ιδωτικής και της κοινωνικής οικονομίας
Author: Keynes, John M.
Format: pdf
Date: 1928
3. Ο θεσμός του συμβουλίου της επικρατείας: πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (27 Μαρτίου 1928)
Author: Μερτικόπουλος, Π.
Format: pdf
Date: 1928
4. Μια νέα θεμελίωσις του Ευδαιμονισμού εν τη Ηθική: πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (6 Απριλίου 1928)
Author: Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Format: pdf
Date: 1928
5. Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου: πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (23 Απριλίου 1928)
Author: Ζήσης, Πέτρος Γ.
Format: pdf
Date: 1928
6. Μέθοδος και Σύστημα της Κοινωνιολογίας: πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (8 Μαΐου 1928)
Author: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Format: pdf
Date: 1928

Pages:  1