1. Περί των Μικτών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών: άρθρον 35ον του Συντάγματος
Author: Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Format: pdf
Date: 1928
2. Η έννοια του φορολογικού εισοδήματος
Author: Σάντης, Δημήτριος Κ.
Format: pdf
Date: 1928

Pages:  1