1. Συμβολή εις τα μεταπολεμικά νομισματικά φαινόμενα εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
2. Το XIV Διεθνές Γεωργικόν Συνέδριον
Συγγραφέας: Βογιατζόγλου, Αλέξανδρος Ι., Πρωτόπαπας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
3. Περί της προσωπικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων και της εξωσυμβατικής ευθύνης του κράτους
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
4. Ο πολιτισμός και τα οικονομικά της νήσου Δήλου κατά την Ελληνιστικήν εποχήν
Συγγραφέας: Schoch, Παύλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
5. Η πολιτική της φιλοσοφίας
Συγγραφέας: Κορδάτος, Γιάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
6. Hans Driesch ως βιολόγος και φιλόσοφος
Συγγραφέας: Καλλιάφας, Σπυρ. Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
7. Η Ελβετική Εμπορική πολιτική και η Εμπορική Σύμβασις μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας
Συγγραφέας: Σφυρής, Κ.Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
8. Αι περίοδοι της κοινωνικής ιστορίας του καπιταλισμού
Συγγραφέας: Pirenne, Henri
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
9. Η Δημοκρατία και η αυτοδιοίκησις εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
10. Ο Werner Sombart και η συστηματοποίησις της Πολιτικής Οικονομίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
11. Γεωοικονομία και Οικονομία: μεθοδολογική έρευνα
Συγγραφέας: Σφυρής, Κ.Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
12. Οικονομική πρόγνωσις: ο ρυθμός εν τη οικονομία: συμβολή εις την μορφολογίαν της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
13. Αι σχέσεις μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής πωλήσεως
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
14. Κοινωνικές ασφάλειες και φθηνά υγιεινά σπίτια
Συγγραφέας: Σαράτσης, Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
15. Αι χρηματιστηριακαί διακυμάνσεις και ο λογισμός των πιθανοτήτων
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
16. Το πρόβλημα της καπιταλιστικής συγκεντρώσεως εν τη Αγροτική Οικονομία
Συγγραφέας: Λεμπέσης, Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
17. Ο Alfred Weber και η ιδέα της προόδου
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931

Σελίδες:  1