1. Η τοπική αυτοδιοίκησις και ο επιχώριος εν Ελλάδι οικονομικός ρεζιοναλισμός
Συγγραφέας: Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
2. Εισαγωγή εις το γεωργικόν δίκαιον
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
3. Παρατηρήσεις επί της χρήσεως του συντελεστού συσχετίσεως
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
4. Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος (1864-1936)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
5. Κοινωνιολογία της προπαγάνδας των κομμάτων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Παμπούκης, Πάνος Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936

Σελίδες:  1