1. Η ελληνική επίδρασις επί του Adam Smith
Συγγραφέας: Γκολέμης, Μιλτ. Ι., Scott, William
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
2. Η έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γ. Μαντζαβίνου επί δια το 1949
Συγγραφέας: Μαντζαβίνος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
3. Παρατηρήσεις και σκέψεις επί της ιδρύσεως διεθνούς οργανισμού Εμπορίου και Απασχολήσεως: ανάλυσις και κριτική των μέχρι τούδε προσπαθειών
Συγγραφέας: Κασκαρέλης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
4. Καπιταλισμός- Σοσιαλισμός
Συγγραφέας: Κεπαπτσόγλου, Χαρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
5. Η επιείκεια εν τω Δικαίω
Συγγραφέας: Λίποβατς, Αλεξ. Αλ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
6. Εργοδυναμική οικονομία: εργοδυναμικά κεφάλαια: οικονομολογική μελέτη
Συγγραφέας: Σαπνάς, Μιλτιάδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
7. Η περί εισοδήματος θεωρία του χρήματος του Friedrich Von Wieser
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λ.Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
8. Οικονομική αποσυμφόρησις και διεύρυνσις- κατάργησις της φορολογίας και έκδοσις παραγωγ. χαρτονομίσματος
Συγγραφέας: Ρουσόπουλος, Αθαν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
9. Γεωργικόν δίκαιον παρά Πλάτωνι
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
10. Η επίδρασις της νομισματικής υποτιμήσεως επί της οικονομικής δραστηριότητας
Συγγραφέας: Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
11. Δημόσια έσοδα και υπολογισμός εθνικού εισοδήματος
Συγγραφέας: Κούλης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
12. Το δίκαιον εις τας πρωτογόνους ομάδας : Εθνολογική και Κοινωνιολογική Μελέτη
Συγγραφέας: Κώτης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
13. Η έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης κ. Γ.Πεσματζόγλου επί των πεπραγμένων του 1949
Συγγραφέας: Πεσματζόγλου, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947

Σελίδες:  1