1. Η κατάρτισις οικονομετρικού υποδείγματος του ελάσσονος οικονομικού κύκλου των Η.Π.Α.
Συγγραφέας: Thomassen, Henry, Μαλάνος, Γεωργ. I.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
2. Η συμβολή της εκθέσεως Ράδκλιφφ εις την θεωρίαν της νομισματικής πολιτικής
Συγγραφέας: Δελιβάνης, Δημ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
3. Περιφερειακός προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
4. Μέθοδοι περιφερειακής αναλύσεως
Συγγραφέας: Hanna, F.A.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
5. Γενική επισκόπησις των κυριοτέρων θεωριών κατανομής του εθνικού εισοδήματος
Συγγραφέας: Marchal, Jean
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
6. Τεχνική πρόοδος και ανταγωνισμός εντός της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς
Συγγραφέας: Marchal, Andre
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
7. Η ενιαία διαχείρισις των αγροτικών προϊόντων θεμελιακός παράγων οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Γραμματοπούλου, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
8. Η συνάρτησις της παραγωγής και η στασιμότης της κεφαλαιοκρατίας
Συγγραφέας: Μαρματάκης, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
9. Η οικονομική ανάπτυξις της Βουλγαρίας
Συγγραφέας: Δελιβάνης, Δημ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
10. The modern marketing concept
Συγγραφέας: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
11. La communaute economique europeenne
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
12. Ο οικονομικός βίος κατά την Ελληνιστικήν περίοδο
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λ.Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961

Σελίδες:  1