1. Η κατάρτισις οικονομετρικού υποδείγματος του ελάσσονος οικονομικού κύκλου των Η.Π.Α.
Author: Thomassen, Henry, Μαλάνος, Γεωργ. I.
Format: pdf
Date: 1961
2. Η συμβολή της εκθέσεως Ράδκλιφφ εις την θεωρίαν της νομισματικής πολιτικής
Author: Δελιβάνης, Δημ.
Format: pdf
Date: 1961
3. Περιφερειακός προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις
Author: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Format: pdf
Date: 1961
4. Μέθοδοι περιφερειακής αναλύσεως
Author: Hanna, F.A.
Format: pdf
Date: 1961
5. Γενική επισκόπησις των κυριοτέρων θεωριών κατανομής του εθνικού εισοδήματος
Author: Marchal, Jean
Format: pdf
Date: 1961
6. Τεχνική πρόοδος και ανταγωνισμός εντός της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς
Author: Marchal, Andre
Format: pdf
Date: 1961
7. Η ενιαία διαχείρισις των αγροτικών προϊόντων θεμελιακός παράγων οικονομικής αναπτύξεως
Author: Γραμματοπούλου, Γ.
Format: pdf
Date: 1961
8. Η συνάρτησις της παραγωγής και η στασιμότης της κεφαλαιοκρατίας
Author: Μαρματάκης, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: 1961
9. Η οικονομική ανάπτυξις της Βουλγαρίας
Author: Δελιβάνης, Δημ.
Format: pdf
Date: 1961
10. The modern marketing concept
Author: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: 1961
11. La communaute economique europeenne
Author: Papaioannou, Th. Ep.
Format: pdf
Date: 1961
12. Ο οικονομικός βίος κατά την Ελληνιστικήν περίοδο
Author: Χουμανίδης, Λ.Θ.
Format: pdf
Date: 1961

Pages:  1