201. Α.Μ. Ανδρεάδης (1876-1935)
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1935
202. Η χρηματική θεωρία της πίστεως
Συγγραφέας: Χασαπόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1935
203. Ο μονοπωλιακός χαρακτήρ της οικονομικής του καπνού οργανώσεως: Μέρος Β΄. Οικονομική πολιτική του κράτους επί του καπνού
Συγγραφέας: Βαρβερόπουλος, Βασιλ. Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1935
204. Περιοδικαί στατιστικαί συναρτήσεις
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1935
205. Οι λιγνίται
Συγγραφέας: Κιλίμης, Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1935
206. Η εξισορρόπησις των διεθνών πληρωμών
Συγγραφέας: Χριστοδουλόπουλος, Πίνδαρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1935
207. Εισαγωγή εις το γεωργικόν δίκαιον
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
208. Παρατηρήσεις επί της χρήσεως του συντελεστού συσχετίσεως
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
209. Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος (1864-1936)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
210. Κοινωνιολογία της προπαγάνδας των κομμάτων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Παμπούκης, Πάνος Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
211. Η οικονομική πολιτική και ο πλούτος του Αλή πασά των Ιωαννίνων
Συγγραφέας: Πατσέλης, Νικόλαος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
212. Εισαγωγή της λογιστικής μεθόδου εν τη Ελληνική αγροτική οικονομία: Μέρος Α΄. Σημασία και χρησιμοποίησις των λογιστικο-στατιστικών δεδομένων εν τη αγροτική οικονομία
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μ.Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
213. Αι γραφικαί μεθόδοι εν τη στατιστική
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
214. Η κοινωνική πολιτική και αι κοινωνικαί ασφαλίσεις
Συγγραφέας: Λαμπρινόπουλος, Τηλέμαχος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
215. Εισαγωγή της λογιστικής μεθόδου εν τη Ελληνική αγροτική οικονομία: Μέρος Β΄ Γ΄ Δ΄
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μ.Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
216. Η οικονομικο-γεωγραφική μεταμόρφωσις της Ρωσσίας
Συγγραφέας: Καρανίκας, Κωνστ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1937
217. Alfred Marshall (1842-1924)
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1937
218. Η κοινωνική οικονομική ως επιστήμη
Συγγραφέας: Bruno, Moll, Χαλκιόπουλος, Γ.Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1937
219. Το νέο Σύνταγμα των Σοβιέτ και η πολιτική οικονομική και κοινωνική εξέλιξις της χώρας
Συγγραφέας: Πατσέλης, Νικόλαος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1937
220. Η XXXIV Σύνοδος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής εν Αθήναις
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1937

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »