241. Πόλεμος και Οικονομία
Συγγραφέας: Ζίγδης-Παπαϊωάννου, Ιωάννης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
242. Συμβάσεις εργασίας εν τη γεωργία
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
243. Η κοινωνική αποστολή των συνεταιρισμών καταναλώσεως
Συγγραφέας: Παπαευγενίου, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
244. Η τωρινή εκτίμησις της περί πληθυσμού θεωρίας του Μάλθου
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
245. Ο πόλεμος και αι σχέσεις Αστικού Δικαίου
Συγγραφέας: Λαμπαδαρίου, Βασίλειος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
246. Η δημόσια επιχείρησις εις την Ελλάδα: τα πρώτα 25 έτη των σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους (κεφάλαια 1-4)
Συγγραφέας: Κορώνης, Σπύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
247. Η Νέα όψις: η κατανάλωσις μέσω του παρεμβατικού κράτους εντολοδότρια της παραγωγής
Συγγραφέας: Μπουκαούρης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
248. John Bates Clark
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
249. Η δημόσια επιχείρησις εις την Ελλάδα: τα πρώτα 25 έτη των σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους (κεφάλαια 5-7)
Συγγραφέας: Κορώνης, Σπύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
250. Αι νέαι φάσεις της εξελίξεως της παγκοσμίου οικονομίας
Συγγραφέας: Κασκαρέλης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1941
251. Η διαμόρφωσις των επιχειρήσεων υπό το καθεστώς πλήρους και ατελούς συναγωνισμού
Συγγραφέας: Κεπαπτσόγλου, Χαρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1943
252. Κυρωτική λειτουργία του δικαίου
Συγγραφέας: Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1943
253. Νομισματική και πιστωτική πολιτική
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1944
254. Η ζήτησις του χρήματος και οι παράγοντες οίτινες επιδρούν επ'αυτής
Συγγραφέας: Κεπαπτσόγλου, Χαρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1944
255. Η διάκριση μεταξύ πολιτισμού (civilisation) και πνευματικής καλλιέργειας (culture)
Συγγραφέας: Κερχούλας, Ευάγγελος Π., Mac Iver, R.M.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1944
256. Λογιστική και Στατιστική
Συγγραφέας: Ανδριόλας, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1944
257. Εμπορική Πολιτική (Εξωτερική)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1945
258. Αι οικονομικαί αντιλήψεις του Αριστοτέλους
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
259. Θεωρία περί κέρδους: οι προσδιοριστικοί παράγοντες του κέρδους
Συγγραφέας: Σεπεντζής, Χ., Γκολέμης, Μιλτ. Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
260. Το δίκαιον και η ισχύς του
Συγγραφέας: Λίποβατς, Αλεξ. Αλ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »