261. Χαρτονόμισμα με κάλυμμα προϊόντων
Συγγραφέας: Ρωμανάς, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
262. Η πολιτική των μισθών
Συγγραφέας: Κούσης, Δημοσθένης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
263. Τα ελληνικά καπνά και η καπνοβιομηχανία κατά την κατοχήν: ο συνεταιρισμός καπνοβιομηχάνων αγοράς καπνού
Συγγραφέας: Μπραχάλης, Μεν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
264. Η έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γ. Μαντζαβίνου επί δια το 1949
Συγγραφέας: Μαντζαβίνος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
265. Παρατηρήσεις και σκέψεις επί της ιδρύσεως διεθνούς οργανισμού Εμπορίου και Απασχολήσεως: ανάλυσις και κριτική των μέχρι τούδε προσπαθειών
Συγγραφέας: Κασκαρέλης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
266. Καπιταλισμός- Σοσιαλισμός
Συγγραφέας: Κεπαπτσόγλου, Χαρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
267. Η επιείκεια εν τω Δικαίω
Συγγραφέας: Λίποβατς, Αλεξ. Αλ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
268. Εργοδυναμική οικονομία: εργοδυναμικά κεφάλαια: οικονομολογική μελέτη
Συγγραφέας: Σαπνάς, Μιλτιάδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
269. Η περί εισοδήματος θεωρία του χρήματος του Friedrich Von Wieser
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λ.Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
270. Οικονομική αποσυμφόρησις και διεύρυνσις- κατάργησις της φορολογίας και έκδοσις παραγωγ. χαρτονομίσματος
Συγγραφέας: Ρουσόπουλος, Αθαν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
271. Γεωργικόν δίκαιον παρά Πλάτωνι
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
272. Εισαγωγικά εις την ηθικήν
Συγγραφέας: Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1950
273. Η ετήσια έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης
Συγγραφέας: Πεσματζόγλου, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1950
274. Η στατιστική και επιστήμαι παρατηρήσεως
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1950
275. Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος
Συγγραφέας: Μαντζαβίνος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1950
276. Έκθεσις επί του ισολογισμού του έτους 1951 της Τραπέζης της Ελλάδος
Συγγραφέας: Μαντζαβίνος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951
277. Οικονομική πρόγνωσις: ο ρυθμός εις την οικονομίαν: συμβολή εις την μορφολογίαν της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951
278. Η έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος του Ακαδημαϊκού Κ. Βαρβαρέσου
Συγγραφέας: Δεληβάνης, Δημήτριος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951
279. Διεθνείς στατιστικαί συνελεύσεις: Ινδίαι 1951
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951
280. La Surface Economique: esquisse dune theorie
Συγγραφέας: Granitsas, S.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1952

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »