361. Ανάλυσις των πολλαπλασιαστών εισοδήματος
Συγγραφέας: Θάνος, Κώστας Ανδρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
362. Le caractere inadequat du marche
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
363. Προς την πεντηκονταετίαν 1921-1961-1970: επιτεύξεις και προοπτικαί
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
364. Επισκοπήσεις δεκαετιών του "Αρχείου" τόμων Α - Μ (1921-1960)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
365. Ο οικονομικός βίος εις τας αρχαίους λαούς της εγγύς Ανατολής
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λ.Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
366. Η αξιοποίησις των επενδύσεων της τελευταίας δεκαετίας
Συγγραφέας: Δελιβάνης, Δημ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
367. Ο σχηματισμός κεφαλαίου εις τας υπανάπτυκτους χώρας: διερεύνησις του συστήματος του Nurkse
Συγγραφέας: Νόνικας, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
368. Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού και οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Οικονόμου, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
369. Statistique et econometrie
Συγγραφέας: Guitton, Henri, Λυμπερόπουλος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
370. Αι αρχαί και αι ιδέαι που ενέπνευσαν την οικονομικήν πολιτικήν
Συγγραφέας: Ντόμαλης, Ι.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
371. Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: (σήμερα και αύριο)
Συγγραφέας: Σωμερίτης, Στρατής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
372. Έκθεσις επί του Ισολογισμού της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. του έτους 1960
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
373. Η κατάρτισις οικονομετρικού υποδείγματος του ελάσσονος οικονομικού κύκλου των Η.Π.Α.
Συγγραφέας: Thomassen, Henry, Μαλάνος, Γεωργ. I.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
374. Η συμβολή της εκθέσεως Ράδκλιφφ εις την θεωρίαν της νομισματικής πολιτικής
Συγγραφέας: Δελιβάνης, Δημ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
375. Περιφερειακός προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
376. Μέθοδοι περιφερειακής αναλύσεως
Συγγραφέας: Hanna, F.A.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
377. Γενική επισκόπησις των κυριοτέρων θεωριών κατανομής του εθνικού εισοδήματος
Συγγραφέας: Marchal, Jean
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
378. Τεχνική πρόοδος και ανταγωνισμός εντός της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς
Συγγραφέας: Marchal, Andre
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
379. Η ενιαία διαχείρισις των αγροτικών προϊόντων θεμελιακός παράγων οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Γραμματοπούλου, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
380. Η συνάρτησις της παραγωγής και η στασιμότης της κεφαλαιοκρατίας
Συγγραφέας: Μαρματάκης, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »