141. Περί της προσωπικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων και της εξωσυμβατικής ευθύνης του κράτους
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
142. Ο πολιτισμός και τα οικονομικά της νήσου Δήλου κατά την Ελληνιστικήν εποχήν
Συγγραφέας: Schoch, Παύλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
143. Η πολιτική της φιλοσοφίας
Συγγραφέας: Κορδάτος, Γιάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
144. Hans Driesch ως βιολόγος και φιλόσοφος
Συγγραφέας: Καλλιάφας, Σπυρ. Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
145. Η Ελβετική Εμπορική πολιτική και η Εμπορική Σύμβασις μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας
Συγγραφέας: Σφυρής, Κ.Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
146. Αι περίοδοι της κοινωνικής ιστορίας του καπιταλισμού
Συγγραφέας: Pirenne, Henri
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
147. Η Δημοκρατία και η αυτοδιοίκησις εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
148. Ο Werner Sombart και η συστηματοποίησις της Πολιτικής Οικονομίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
149. Γεωοικονομία και Οικονομία: μεθοδολογική έρευνα
Συγγραφέας: Σφυρής, Κ.Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
150. Οικονομική πρόγνωσις: ο ρυθμός εν τη οικονομία: συμβολή εις την μορφολογίαν της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
151. Αι σχέσεις μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής πωλήσεως
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
152. Κοινωνικές ασφάλειες και φθηνά υγιεινά σπίτια
Συγγραφέας: Σαράτσης, Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
153. Αι χρηματιστηριακαί διακυμάνσεις και ο λογισμός των πιθανοτήτων
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
154. Το πρόβλημα της καπιταλιστικής συγκεντρώσεως εν τη Αγροτική Οικονομία
Συγγραφέας: Λεμπέσης, Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
155. Ο Alfred Weber και η ιδέα της προόδου
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
156. Η γεωργική κρίσις ιδία εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Ευελπίδης, Χρύσος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
157. Ο Ρήγας Φεραίος και η εποχή του
Συγγραφέας: Κορδάτος, Γιάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
158. Υπό ποίας προϋποθέσεις η Ελλάς είναι βιώσιμος;
Συγγραφέας: Σφυρής, Κ.Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
159. Η ιστορική εξέλιξις της γεωργικής μας φορολογίας
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
160. Προς Νέαν Θεωρητικήν Οικονομίαν
Συγγραφέας: Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »