221. Οικονομική της αγοράς: τεύχος Α΄
Συγγραφέας: Διακόπουλος, Χριστόφορος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1970
222. Πτωχευτικόν δίκαιον: ανατύπωσις 1967
Συγγραφέας: Ρόκας, Κωνσταντίνος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967
223. Ναυτικόν δίκαιον
Συγγραφέας: Ρόκας, Κωνσταντίνος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
224. Εισηγήσεις του εμπορικού δικαίου
Συγγραφέας: Ρόκας, Κωνσταντίνος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1970
225. Οικονομική της αναπτύξεως: παραδόσεις
Συγγραφέας: Πανάς, Ευστάθιος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
226. Γεωργικαί επενδύσεις: ποσοτική διερεύνησις των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου εις την ελληνικήν γεωργίαν
Συγγραφέας: Συκιανάκης, Γεώργιος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
227. Εισαγωγή εις την επιχειρησιακήν έρευναν
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1973
228. Γραμμική άλγεβρα: για σπουδαστές της οικονομετρίας
Συγγραφέας: Δρεττάκης, Μανόλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1975
229. Στοιχεία ναυτικού δικαίου: παραδόσεις: τεύχος Α΄
Συγγραφέας: Λουκόπουλος, Ανδρ. Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19--
230. Θεωρητική οικονομετρία ΙΙ
Συγγραφέας: Δρεττάκης, Μανόλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1979
231. Εμπορικόν δίκαιον: τόμος Ι
Συγγραφέας: Λουκόπουλος, Ανδρ. Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19--
232. Θεωρητική οικονομετρία Ι
Συγγραφέας: Δρεττάκης, Μανόλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1975
233. Ασκήσεις στατιστικής
Συγγραφέας: Λαμπράκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1980
234. Περί αξιογράφων: τόμος Ι, συναλλαγματική
Συγγραφέας: Λουκόπουλος, Ανδρέας Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1981
235. Marketing έρευνα αγοράς και ανάπτυξη πωλήσεων: τόμος Β΄
Συγγραφέας: Διακόπουλος, Χρισόφορος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1983
236. Marketing έρευνα αγοράς και ανάπτυξη πωλήσεων: τόμος Α΄
Συγγραφέας: Διακόπουλος, Χρισόφορος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1983
237. Δίκαιον των αξιογράφων: πανεπιστημιακαί παραδόσεις
Συγγραφέας: Ρόκας, Κωνσταντίνος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19--
238. Στατιστική Ι: πιθανότητες, κατανομές
Συγγραφέας: Λαμπράκης, Δημήτριος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1986
239. Στατιστική ΙΙ: εκτίμηση παραμέτρων, έλεγχος υποθέσεων, κριτήρια ελέγχου υποθέσεων
Συγγραφέας: Λαμπράκης, Δημήτριος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1986
240. Στοχαστικές ανελίξεις
Συγγραφέας: Λαμπράκης, Δημήτριος Π., Πανάς, Επαμεινώνδας Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1987

Σελίδες:  « Previous 10111213Next 10 »