221. Οικονομική της αγοράς: τεύχος Α΄
Author: Διακόπουλος, Χριστόφορος
Format: pdf
Date: 1970
222. Πτωχευτικόν δίκαιον: ανατύπωσις 1967
Author: Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Format: pdf
Date: 1967
223. Ναυτικόν δίκαιον
Author: Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Format: pdf
Date: 1968
224. Εισηγήσεις του εμπορικού δικαίου
Author: Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Format: pdf
Date: 1970
225. Οικονομική της αναπτύξεως: παραδόσεις
Author: Πανάς, Ευστάθιος Γ.
Format: pdf
Date: 1971
226. Γεωργικαί επενδύσεις: ποσοτική διερεύνησις των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου εις την ελληνικήν γεωργίαν
Author: Συκιανάκης, Γεώργιος Ν.
Format: pdf
Date: 1971
227. Εισαγωγή εις την επιχειρησιακήν έρευναν
Author: Παπαγεωργίου, Ι.
Format: pdf
Date: 1973
228. Γραμμική άλγεβρα: για σπουδαστές της οικονομετρίας
Author: Δρεττάκης, Μανόλης
Format: pdf
Date: 1975
229. Στοιχεία ναυτικού δικαίου: παραδόσεις: τεύχος Α΄
Author: Λουκόπουλος, Ανδρ. Δ.
Format: pdf
Date: 19--
230. Θεωρητική οικονομετρία ΙΙ
Author: Δρεττάκης, Μανόλης
Format: pdf
Date: 1979
231. Εμπορικόν δίκαιον: τόμος Ι
Author: Λουκόπουλος, Ανδρ. Δ.
Format: pdf
Date: 19--
232. Θεωρητική οικονομετρία Ι
Author: Δρεττάκης, Μανόλης
Format: pdf
Date: 1975
233. Ασκήσεις στατιστικής
Author: Λαμπράκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1980
234. Περί αξιογράφων: τόμος Ι, συναλλαγματική
Author: Λουκόπουλος, Ανδρέας Δ.
Format: pdf
Date: 1981
235. Marketing έρευνα αγοράς και ανάπτυξη πωλήσεων: τόμος Β΄
Author: Διακόπουλος, Χρισόφορος Δ.
Format: pdf
Date: 1983
236. Marketing έρευνα αγοράς και ανάπτυξη πωλήσεων: τόμος Α΄
Author: Διακόπουλος, Χρισόφορος Δ.
Format: pdf
Date: 1983
237. Δίκαιον των αξιογράφων: πανεπιστημιακαί παραδόσεις
Author: Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Format: pdf
Date: 19--
238. Στατιστική Ι: πιθανότητες, κατανομές
Author: Λαμπράκης, Δημήτριος Π.
Format: pdf
Date: 1986
239. Στατιστική ΙΙ: εκτίμηση παραμέτρων, έλεγχος υποθέσεων, κριτήρια ελέγχου υποθέσεων
Author: Λαμπράκης, Δημήτριος Π.
Format: pdf
Date: 1986
240. Στοχαστικές ανελίξεις
Author: Λαμπράκης, Δημήτριος Π., Πανάς, Επαμεινώνδας Ε.
Format: pdf
Date: 1987

Pages:  « Previous 10111213Next 10 »