241. Εισαγωγή στην οικονομική και διοικητική των επιχειρήσεων: τόμος Ι
Συγγραφέας: Σταθόπουλος, Αθανάσιος Νικ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1991
242. Πρόβλεψις - Προγραμματισμός - Έλεγχος εις την οικονομικήν και διοικητικήν των επιχειρήσεων: συνοπτικαί σημειώσεις κατά τας παραδόσεις του καθηγητού
Συγγραφέας: Σταθόπουλος, Αθανάσιος Νικ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
243. Δυναμικότης των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Σταθόπουλος, Αθανάσιος Νικ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
244. Στρατηγική διοίκηση κόστους
Συγγραφέας: Σταθόπουλος, Αθανάσιος Νικ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
245. Δοκίμιον περί της φυσικής θεολογίας των σοφιστών του πέμπτου π.Χ. αιώνος
Συγγραφέας: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1926
246. Τραπεζικόν σύστημα και προσφορά χρήματος
Συγγραφέας: Λεβεντάκης, Ιωάννης Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1976
247. Στοιχεία αστικού δικαίου Ι - Γενικαί αρχαί (κατά τον Ελληνικόν αστικόν κώδικα)
Συγγραφέας: Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
248. Ο πλούτος των Εθνών
Συγγραφέας: Σμιθ, Αδαμ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1948
249. Εμπορική νομοθεσία: μέρος πρώτον
Συγγραφέας: Διγενόπουλος, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
250. Εμπορευματολογία: τόμος Β΄
Συγγραφέας: Δαλιέτος, Ι.Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1943
251. Εφηρμοσμένη εμπορική λογιστική
Συγγραφέας: Σαράδος, Ν. Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1907
252. Εμπορικός νόμος (μετά σημειώσεων, σχολίων, νομολογίας)
Συγγραφέας: Τούσης, Αριστ. Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
253. Θεωρία της κοινωνικής οικονομίας: συνθήκαι επηρεάζουσαι την διαμόρφωσιν της κοινωνικής οικονομίας: τεύχος δεύτερον, βιβλίο πρώτον
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1934
254. Στατιστική επιχειρηματικών αποφάσεων: ανάλυση κατά BAYES
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1993
255. Ιστορία οικονομικών θεωριών
Συγγραφέας: Σιδέρης, Α. Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19

Σελίδες:  « Previous 10111213Next 10 »