241. Εισαγωγή στην οικονομική και διοικητική των επιχειρήσεων: τόμος Ι
Author: Σταθόπουλος, Αθανάσιος Νικ.
Format: pdf
Date: 1991
242. Πρόβλεψις - Προγραμματισμός - Έλεγχος εις την οικονομικήν και διοικητικήν των επιχειρήσεων: συνοπτικαί σημειώσεις κατά τας παραδόσεις του καθηγητού
Author: Σταθόπουλος, Αθανάσιος Νικ.
Format: pdf
Date: 1998
243. Δυναμικότης των επιχειρήσεων
Author: Σταθόπουλος, Αθανάσιος Νικ.
Format: pdf
Date: 1997
244. Στρατηγική διοίκηση κόστους
Author: Σταθόπουλος, Αθανάσιος Νικ.
Format: pdf
Date: 1999
245. Δοκίμιον περί της φυσικής θεολογίας των σοφιστών του πέμπτου π.Χ. αιώνος
Author: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.
Format: pdf
Date: 1926
246. Τραπεζικόν σύστημα και προσφορά χρήματος
Author: Λεβεντάκης, Ιωάννης Α.
Format: pdf
Date: 1976
247. Στοιχεία αστικού δικαίου Ι - Γενικαί αρχαί (κατά τον Ελληνικόν αστικόν κώδικα)
Author: Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 1946
248. Ο πλούτος των Εθνών
Author: Σμιθ, Αδαμ
Format: pdf
Date: 1948
249. Εμπορική νομοθεσία: μέρος πρώτον
Author: Διγενόπουλος, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 1931
250. Εμπορευματολογία: τόμος Β΄
Author: Δαλιέτος, Ι.Γ.
Format: pdf
Date: 1943
251. Εφηρμοσμένη εμπορική λογιστική
Author: Σαράδος, Ν. Α.
Format: pdf
Date: 1907
252. Εμπορικός νόμος (μετά σημειώσεων, σχολίων, νομολογίας)
Author: Τούσης, Αριστ. Χ.
Format: pdf
Date: 1958
253. Θεωρία της κοινωνικής οικονομίας: συνθήκαι επηρεάζουσαι την διαμόρφωσιν της κοινωνικής οικονομίας: τεύχος δεύτερον, βιβλίο πρώτον
Author: Χαριτάκης, Γ.
Format: pdf
Date: 1934
254. Στατιστική επιχειρηματικών αποφάσεων: ανάλυση κατά BAYES
Author: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Format: pdf
Date: 1993
255. Ιστορία οικονομικών θεωριών
Author: Σιδέρης, Α. Δ.
Format: pdf
Date: 19

Pages:  « Previous 10111213Next 10 »