1. Παρουσίαση και σύγκριση αγορών εργασίας πλήρως ανταγωνιστικών και μη
Συγγραφέας: Αλεξανδροπούλου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
2. Αντίρροπες στρατηγικές (Contrarian strategies) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Συγγραφέας: Κατσούλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
4. Διαχείριση χαρτοφυλακίου υπό καθεστώς κινδύνου με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Μπούλιου, Μαρία Αποστόλου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
5. Government yields during the 2007 crisis and the success of ECB intervention
Συγγραφέας: Μαρουλάκη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
6. Managing freight portfolios, from theory to practice
Συγγραφέας: Δρακόπουλος, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2013
7. Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Συγγραφέας: Μάνασης, Ευστάθιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
8. Υπολογιστική πολυπλοκότητα και ασυμμετρία πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Συγγραφέας: Κουτσούκος, Νικόλαος Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
9. Ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
10. Testing for prospect and Markowitz stochastic dominance efficiency
Συγγραφέας: Arvanitis, Stelios, Topaloglou, Nikolas
Ημερομηνία: 03/13/2017
11. Πολυεθνικές επιχειρήσεις, κάθετες σχέσεις και μεταφορά τεχνολογίας
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Σταύρος
Ημερομηνία: 2011
12. Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης-η περίπτωση των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, Η
Συγγραφέας: Βελέντζα, Ελεάνα
Ημερομηνία: 2012
14. Σχέση κινδύνου απόδοσης στις χρηματιστηριακές αγορές υπό την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς
Συγγραφέας: Σχορέλης, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
15. Η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και η μακροοικονομική επίδοση των χωρών
Συγγραφέας: Ελευθεριάδης, Γρηγόρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
16. Τα μοντέλα του επιπέδου ανεργίας μη επιταχυνόμενου πληθωρισμού και τα φαινόμενα υστέρησης και ακαμψίας στις αγορές εργασίας Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας
Συγγραφέας: Δεμέναγας, Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1997
17. Η απασχόληση στην ελληνική γεωργία
Συγγραφέας: Κωνσταντοπούλου, Μαρία Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1997
18. Η διείσδυση των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Συγγραφέας: Γώγου, Ελισάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1997
19. Η έννοια της δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων, με βάση τις αποφάσεις της επιτροπής και του δικαστηρίου των ΕΚ
Συγγραφέας: Καϊτσάς, Σπύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
20. Οι δαπάνες για την άμυνα - Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Μοσχόβης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »