1. Παρουσίαση και σύγκριση αγορών εργασίας πλήρως ανταγωνιστικών και μη
Author: Αλεξανδροπούλου, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 02-2015
2. Αντίρροπες στρατηγικές (Contrarian strategies) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Κατσούλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2011
4. Διαχείριση χαρτοφυλακίου υπό καθεστώς κινδύνου με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Μπούλιου, Μαρία Αποστόλου
Format: pdf
Date: 01-2011
5. Government yields during the 2007 crisis and the success of ECB intervention
Author: Μαρουλάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 07-2013
6. Managing freight portfolios, from theory to practice
Author: Δρακόπουλος, Άγγελος
Format: pdf
Date: 10-2013
7. Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Author: Μάνασης, Ευστάθιος
Format: pdf
Date: 07-2012
8. Υπολογιστική πολυπλοκότητα και ασυμμετρία πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Author: Κουτσούκος, Νικόλαος Θ.
Format: pdf
Date: 01-2011
9. Ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση
Author: Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 01-2011
10. Testing for prospect and Markowitz stochastic dominance efficiency
Author: Arvanitis, Stelios, Topaloglou, Nikolas
Date: 03/13/2017
11. Πολυεθνικές επιχειρήσεις, κάθετες σχέσεις και μεταφορά τεχνολογίας
Author: Κυριακόπουλος, Σταύρος
Date: 2011
12. Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης-η περίπτωση των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, Η
Author: Βελέντζα, Ελεάνα
Date: 2012
14. Σχέση κινδύνου απόδοσης στις χρηματιστηριακές αγορές υπό την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς
Author: Σχορέλης, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 06-2013
15. Η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και η μακροοικονομική επίδοση των χωρών
Author: Ελευθεριάδης, Γρηγόρης
Format: pdf
Date: 1997
16. Τα μοντέλα του επιπέδου ανεργίας μη επιταχυνόμενου πληθωρισμού και τα φαινόμενα υστέρησης και ακαμψίας στις αγορές εργασίας Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας
Author: Δεμέναγας, Ν.
Format: pdf
Date: 05-1997
17. Η απασχόληση στην ελληνική γεωργία
Author: Κωνσταντοπούλου, Μαρία Ν.
Format: pdf
Date: 05-1997
18. Η διείσδυση των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Author: Γώγου, Ελισάβετ
Format: pdf
Date: 05-1997
19. Η έννοια της δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων, με βάση τις αποφάσεις της επιτροπής και του δικαστηρίου των ΕΚ
Author: Καϊτσάς, Σπύρος
Format: pdf
Date: 1997
20. Οι δαπάνες για την άμυνα - Η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Μοσχόβης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1998

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »