181. Παγκοσμιοποίηση των εμπορικών ροών και επιπτώσεις στις αγορές εργασίας των ανεπτυγμένων χωρών
Author: Τσακίρης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2000
182. Do financial systems matter for the economic growth of developing countries? : an empirical research
Author: Μακρής, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 11-2000
183. ΦΠΑ και τραπεζικές υπηρεσίες
Author: Καρανικόλα, Αγγελική
Format: pdf
Date: 09-1999
184. Ο ρόλος και το μέγεθος του δημόσιου τομέα
Author: Χριστάκη, Αγγελική
Format: pdf
Date: 2001
185. Το ευρώ και η μακροχρόνια σχέση του με το δολάριο
Author: Παλαιοδήμος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2002
186. Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικό κράτος
Author: Καζάκος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 01-2002
187. Ricardian trade, public inputs and government polilcy
Author: Σπηλιόπουλος, Λεωνίδας
Format: pdf
Date: 12-2002
188. Pricing-to-market και το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Παναγιωτοπούλου, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 2003
189. Ανάλυση της μακροχρόνιας σχέσης της διαφοράς βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιτοκίων μεταξύ χωρών
Author: Κασούμη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 12-2002
190. Sovereign credit ratings and financial market instability
Author: Solovieva, Olga
Format: pdf
Date: 12-2003
191. Ευρωπαϊκή Ένωση και οικονομικές θεωρίες για την ανεργία (σημεία κριτικής)
Author: Κανακάκη, Πανγιώτα Ι.
Format: pdf
Date: 2003
192. Ζητήματα διεθνούς συνεργασίας παρουσία θετικών εξωτερικών επιδράσεων στην παραγωγή
Author: Σαββίδης, Χάρης
Format: pdf
Date: 02-2005
193. Ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και η εμπειρική διερεύνησή του στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας
Author: Μαγγίνας, Νικόλαος Σπ.
Format: pdf
Date: 11-1998
194. Οικονομική σύγκλιση στις χώρες της Ε.Ε.
Author: Κασούμη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 09-2001
195. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας
Author: Γκιούσης, Αριστοτέλης
Format: pdf
Date: 2007
196. Αργεντινή
Author: Αναστασάκη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 2006
197. Το κοινοτικό καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας
Author: Κλημέντζου, Ευφροσύνη
Format: pdf
Date: 2011
198. Dumping : μια ανασκόπηση στη θεωρία και στις πρακτικές του
Author: Μενάγιας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2011
199. Άριστη οικονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης με μη-παραγωγικές δημόσιες δαπάνες και ενδογενή προσφορά εργασίας
Author: Ζερβούδη, Ευανθία
Format: pdf
Date: 2011
200. Ο θεσμός της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τελευταία Ελληνική προεδρία
Author: Αγοράκη, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 2011

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »