201. Ο θεσμός της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τελευταία Ελληνική προεδρία
Author: Αγοράκη, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 2011
202. Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον: δύο συμβατοί ή ασύμβατοι στόχοι οικονομικής πολιτικής;
Author: Μπαλατσούκα, Κατερίνα
Format: pdf
Date: 09-2012
203. Dumping και antidumping στο διεθνές εμπόριο
Author: Καραγιαννοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 06-2012
204. Η θεσμική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς : η περίπτωση της Παγκόσμιας Τράπεζας
Author: Ασημακόπουλος, Εμμανουήλ Ν.
205. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Author: Μπαρμπή, Παναγιώτα Α.
Format: pdf
Date: 01-2012
206. Πολυεθνικές επιχειρήσεις, κάθετες σχέσεις και μεταφορά τεχνολογίας
Author: Κυριακόπουλος, Σταύρος
Format: pdf
Date: 12-2011
207. Ο ρόλος της αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες
Author: Μπένου, Ευριδίκη
Format: pdf
Date: 2012
208. Ρύθμιση χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ε.Ε
Author: Μπαλατσού, Αγλαΐα
Format: pdf
Date: 2013
209. Αποτίμηση των βελτιώσεων της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού υπό την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60 στο δείγμα Αθήνας
Author: Νικολάου, Μαρία
Format: pdf
Date: 2011-2012
210. European institutions, mechanisms and processes and the Greek financial crisis : an analysis
Author: Σκάρκου, Ιουλιανή-Λώρεν
Format: pdf
Date: 2012
211. Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων
Author: Τσιλινίκος, Νικόλαος
Date: 2012
212. Παράγοντες αποτελεσματικότητας της προεδρίας στην Ε.Ε.
Author: Γεωργαράκη, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 2013
213. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας : ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και το δημοσιονομικό
Author: Φουτρής, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 2013
214. Φορολογία και διεθνές εμπόριο
Author: Μπίρμπιλα, Ερασμία
Format: pdf
Date: 09-1997
215. Στρατηγική επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και η αποτίμησή της από το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Author: Φιλιππαίος, Φραγκίσκος
Format: pdf
Date: 11-1998
216. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
Author: Μπαρκούρα, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 12-1999
217. Το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα ως ζώνη-στόχος
Author: Κοσμά, Θεοδώρα
Format: pdf
Date: 1999
218. Μακροπρόθεσμη μνήμη στις χρονολογικές σειρές
Author: Αρβανίτης, Στέλιος
Format: pdf
Date: 12-1999
219. Η ισχύς της καλυμμένης ισοτιμίας επιτοκίων
Author: Μαρινοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-1999
220. Θεωρία κερδοσκοπικών επιθέσεων
Author: Μιχελινάκη, Μαρία-Άννα
Format: pdf
Date: 04-2002

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »