221. Κίνητρα, επεξεργασία πληροφορίας και σκοποί πολιτικής
Author: Γυπαράκης, Θεοχάρης
Format: pdf
Date: 12-2002
222. Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
Author: Κελεσίδης, Σάββας
Format: pdf
Date: 2004
223. Public bureaucracies
Author: Vasilaki, Ekaterini
Format: pdf
Date: 01-2005
224. Τα όρια των επιχειρήσεων μέσα από τη θεωρία του κόστους συναλλαγής
Author: Μαρκαντώνη, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 01-2005
225. Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και διεύρυνση της ευρωζώνης
Author: Τζαβάρας, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2005
226. Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας - Βαλκανικών χωρών
Author: Ιωαννίδου, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 1994
227. Απόθεμα κεφαλαίου, συνολική ζήτηση και ανεργία
Author: Κουτίβας, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 2006-2007
228. Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και νομισματική πολιτική
Author: Τσιώκος, Αριστείδης
Format: pdf
Date: 01-2007
229. Κάθετες σχέσεις, συμβόλαια αποκλειστικής εμπορίας και ανταγωνισμός
Author: Μαρίνος, Θεμιστοκλής
Format: pdf
Date: 01-2011
230. Εξευρωπαϊσμός της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Author: Γκόνη, Ηλιάνα Γ.
Format: pdf
Date: 01-2011
231. Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων : case study από τον κλάδο της ναυτιλίας
Author: Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 06-2011
232. Το ιδιωτικό εξωτερικό χρέος και η Ασιατική κρίση
Author: Σπυροπούλου, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 2011
233. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική ύφεση
Author: Θεολόγου, Μαρία
Format: pdf
Date: 2010
234. Μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος. Η επίδρασή τους στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και η δυνητική σχέση τους με το δίκαιο του ανταγωνισμού
Author: Σουρβίνου, Αγγελίνα Σ.
Date: 31-12-2010
235. Διαχείριση διεθνών χαρτοφυλακίων
Author: Κοσμαδάκης, Χριστόφορος
Format: pdf
Date: 06-2011
236. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Author: Μπερλέμη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 01-2011
237. Τρόποι εισαγωγής των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην ξένη αγορά
Author: Μπακαούκα, Ελπινίκη
Format: pdf
Date: 12-2010
238. Δίδυμα ελλείμματα
Author: Παπαδάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 2010-2011
239. An economist view on sustainable groundwater management : the need and methods to estimate the total economic value of groundwater
Author: Mouchtarelou, Evagelia
Format: pdf
Date: 2010
240. Using a choice experiment to estimate the benefits generated from the revision of water management in Rokua esker, Finland : analysis of the pilot survey
Author: Kougea, Evgenia-Vasiliki
Format: pdf
Date: 29-06-2011

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »