261. Αγορά χρήματος και συναλλάγματος
Author: Τερζούδη, Κλεονίκη
Format: pdf
Date: 02-2000
262. Διεθνή εμπειρικά στοιχεία για την διάχυση των χρηματιστηριακών διαταραχών στη διακύμανση του προϊόντος
Author: Βώκου, Εύα
Format: pdf
Date: 2003
263. Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικό κράτος
Author: Μεραμβελιωτάκης, Γιώργος
Format: pdf
Date: 2002
264. Οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης
Author: Νικόπουλος, Κώστας
Format: pdf
Date: 01-2005
265. Έμμεση επαγωγή
Author: Μπηλιώνη, Θεοδώρα Ν.
Format: pdf
Date: 07-2005
266. Προοπτικές ανάπτυξης αερομεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού αεροπορικού χώρου
Author: Καραχρήστος, Λουκάς
Format: pdf
Date: 01-2006
267. Άριστη περιβαλλοντική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ρεμούνδου, Κυριακή
Format: pdf
Date: 01-2006
268. Η επίδραση Balassa-Samuelson και τα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ
Author: Κουκουλομμάτη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 01-2006
269. Civil society representation in the European Union : environmental and youth interests' representation in the drafting process of the European Constitution
Author: Stasinopoulou, Myrto Sofia
Format: pdf
Date: 2006
270. Στάθμιση συμφέροντων στα πλαίσια της εφαρμογής του αρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ
Author: Παπαδοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 01-2007
271. Empirical microstructure analysis of the system of SETS of the London stock exchange
Author: Kouki, Amairisa
Format: pdf
Date: 01-2007
272. Η σύνθεση των δημοσίων δαπανών και οικονομική μεγέθυνση
Author: Σκούρα, Πηνελόπη
Format: pdf
Date: 01-2007
273. Η ανάλυση και η ερμηνεία της νέας κεφαλαιακής επάρκειας BASEL II στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Author: Δαφνής, Αναστάσιος Γ.
Format: pdf
Date: 2009
275. Οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες
Author: Τριανταφυλλίδου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2010-2011
276. Βιώσιμες μεταφορές και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση : διάσταση και προοπτικές
Author: Φύκα, Μαρία
Format: pdf
Date: 2011
277. Ανταγωνισμός και ελεύθερα επαγγέλματα
Author: Ευγενίδου, Βερόνικα
Format: pdf
Date: 2011
278. Η είσοδος της Κίνας στον Π.Ο.Ε και πως επηρεάζεται ο ανταγωνισμός
Author: Γκυρίνη, Άννα
Format: pdf
Date: 01-2011
279. Μοντέλα χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Author: Δημητρόπουλος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 2009
280. Επιβολή προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης καρτέλ στην κοινοτική έννομη τάξη του ανταγωνισμού
Author: Καλαντζή, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2009

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »