281. Αποτίμηση παραγώγων με δύο υποκείμενους τίτλους χρησιμοποιώντας την προσομοίωση Monte Carlo
Author: Κουκουτιανού, Ιωάννα Λ.
Format: pdf
Date: 12-2008
282. Η ρύθμιση της τουριστικής αγοράς εργασίας : η περίπτωση του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου
Author: Μπαμπάκου, Α.
Format: pdf
Date: 2010-2011
283. Business cycles fluctuations determinants in the EMU: a fixed-effects panel data analysis
Author: Παπαγεωργίου, Θεοφάνης
Date: 12-2011
284. Κρατικές ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κοινοτική έννομη τάξη
Author: Καπογεωργάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 2011
285. Πολιτικοοικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομικές επιδόσεις
Author: Λαμπρόπουλος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2012-2013
286. Η συμβολή των άμεσων ξένων επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) στη διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης των χωρών BRIC (Brazil, Russia,India,China)
Author: Μπουκουβάλας, Δημήτριος
Format: pdf
287. Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού : η έννοια της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων βάσει του κανονισμού του συμβουλίου: 139/2004
Author: Γαϊτανάκη, Σταυρούλα Π.
Format: pdf
Date: 2013
288. Brain drain και παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος
Author: Ζόγκας, Γρηγόρης
Format: pdf
Date: 2013
289. Μετανάστριες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
Author: Τζεβελέκου, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 01-2012
290. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του (2003-2010) και οι συνέπειές της
Author: Βλάσση, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 2012
291. Συνδεδεμένες πωλήσεις και ανταγωνισμός
Author: Λαμπίρη, Ειρήνη-Ιωάννα
Format: pdf
Date: 01-2012
292. Managing the crisis of Eurozone : reforms and governance towards the resolution
Author: Saranti, Christiana
Format: pdf
Date: 12-2012
293. Συγχωνεύσεις τραπεζών και δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας
Author: Ζωτάλης, Μιχαήλ
Date: 28-01-2008
294. Αντιμετώπιση των συγχωνεύσεων από τις Αρχές Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
Author: Οικονόμου, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 2012-2013
295. Μια προσέγγιση στη σχέση εισόδημα - ευτυχία σε ένα δευτερογενές επίπεδο αναγκών και επιθυμιών: το πρόβλημα, το παράδοξο στη σχέση εισόδημα - ευτυχία και η ερμηνεία του
Author: Γκιόκα, Χαρίκλεια
Format: pdf
Date: 01-2013
296. Ο κλαδος των super markets στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων
Author: Μάκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2011
297. Η πολιτική του ανταγωνισμού στην Ελλάδα
Author: Χαρμπανς, Λιτίνα
Format: pdf
Date: 01-1998
298. Επενδύσεις, πληθωρισμός, δημοσιονομικά ελλείμματα και πολιτικοί κύκλοι
Author: Λεκατσάς, Αριστοτέλης
Format: pdf
Date: 06-1998
299. Το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό σύστημα: διάρθρωση, αποτελεσματικότητα και προοπτικές
Author: Αρμάγου, Ιουλία Γ.
Format: pdf
Date: 06-2000
300. Ανάλυση της μεταβλητότητας στην αποτίμηση options με μεθόδους προσομοίωσης
Author: Κακαλετρής, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 11-2002

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »