301. Αποθέματα στην μεταποίηση και η διαφοροποίηση μεταξύ πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Κούκου, Αλεξάνδρα Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
302. Εναλλακτικά υποδείγματα των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων Ευρώ, Δολαρίου και Γεν : μια οικονομετρική ανάλυση
Συγγραφέας: Μανιάτης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
303. Αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου με χρήση των μοντέλων Creditmetrics και Credigrades: η περίπτωση της Enron Corp.
Συγγραφέας: Στουραϊτης, Άγγελος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
304. Η παρουσία των ξένων τραπεζών στον Ελλαδικό χώρο: κερδοφορία και ανάπτυξη
Συγγραφέας: Τάτση, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
305. Οι επιπτώσεις της διεθνούς βοήθειας στην οικονομική μεγέθυνση: η περίπτωση της Ελλάδας: κοινοτικά πλαίσια στήριξης 1989-2006
Συγγραφέας: Κουτσουρή, Αναστασία Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
306. Εκτίμηση του επιπέδου του ανταγωνισμού σε κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας
Συγγραφέας: Κυθρεώτου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
307. Intertemporal relation between equity premia and the bond market: evidence from Greece
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδη, Σπυριδούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
308. Άμεσες ξένες επενδύσεις και επιδράσεις στους μισθούς των χωρών υποδοχής
Συγγραφέας: Γιαννούλης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
309. Δραστηριότητες εκτός ισολογισμού και μόχλευση
Συγγραφέας: Καραδήμα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
310. Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Αντωνοπούλου, Αντωνία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
311. Εφαρμογή και συγκριτική παρουσίαση μοντέλων εντοπισμού "Earnings Management"
Συγγραφέας: Χατήρα, Ναταλία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
312. Χρηματοοικονομικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη
Συγγραφέας: Καυκάλας, Ιωσήφ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
313. Banking activities and sovereign risk
Συγγραφέας: Χατζή, Ενίντα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
314. Μελέτη της σπουδαιότητας που έχει η έρευνα και ανάπτυξη - καινοτομία για τις επιχειρήσεις: θεωρητική ανάλυση των συνεπειών της καινοτομίας στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και εμπειρική προσέγγιση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Συγγραφέας: Φροσύνης, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
315. Εκτίμηση πιθανότητας πτώχευσης με τη χρήση λογιστικού μοντέλου
Συγγραφέας: Σαραντοπούλου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
316. Καινοτομία και ανταγωνισμός
Συγγραφέας: Διαμαντοπούλου, Καλλιόπη Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
317. Τιμολόγηση καυσίμων στην Ελληνική αγορά και συγκριτική μελέτη με την Ευρωπαϊκή
Συγγραφέας: Μακρά, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
318. Συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Μπατάνη, Νικολέττα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
319. Χώρες της μετάβασης και η σύγκλιση τους με την Ε.Ε
Συγγραφέας: Ανδρικόπουλος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
320. Η αγορά πετρελαίου στην Ελλάδα με έμφαση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε θέματα ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Βαΐου, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »