361. Περιφερειακή σύγκλιση: η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Μαυραγάνης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
362. Ελληνικά μικτά και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και τεχνικές μέτρησης της απόδοσης τους
Συγγραφέας: Σαββοπούλου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
363. Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Σφαέλλος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
364. Αποτελεσματικότητα των αγορών. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου : εμπειρική διερεύνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Οικονόμου, Δροσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
365. Επέκταση των τραπεζών στο εξωτερικό
Συγγραφέας: Διαμαντόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
366. Dynamic asset allocation based on financial models
Συγγραφέας: Γιακουμάκη, Σταματία-Άννα
Μορφή: pdf
367. Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Αποστολοπούλου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
368. Μακροχρόνιες αποδόσεις μετοχών νεοεισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Κουτσουράκης, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
369. Μέθοδοι εκτοκισμού καταθετικών και χορηγητικών εργασιών των τραπεζών
Συγγραφέας: Κωτσή, Ζωή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
370. Option pricing
Συγγραφέας: Αργυρόπουλος, Ευθύμιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
371. Optimal second-best fiscal policies in an endogenous growth model
Συγγραφέας: Σαπέρας, Σωτήρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
372. Προϊόντα σε αγορές ανακύκλωσης
Συγγραφέας: Διαλυνά, Ερωφίλη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
373. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
374. Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης με εναλλαγές στις καταστάσεις της οικονομίας
Συγγραφέας: Χουρδάκης, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
375. Η διαχρονική θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή και τα δυναμικά συστήματα ζήτησης
Συγγραφέας: Μαντζουνέας, Ηλίας Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
376. Πολυεθνικές επιχειρήσεις : η ελληνική εμπειρία στα Βαλκάνια
Συγγραφέας: Κοκορέ, Θεοδώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1999
377. Παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές
Συγγραφέας: Μπέλση, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1999
378. Οικονομική ανάπτυξη και υγεία
Συγγραφέας: Μποκογιάννης, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2001
379. Αποτελεσματικότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δεσύλλα, Λαμπρινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2001
380. Παραγωγή δημοσίων αγαθών, επιδίωξη προσόδων και ανάπτυξη
Συγγραφέας: Πανούση, Βάσια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2002

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »