361. Μελέτη της αποτελεσματικότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Author: Γερογιαννάκη, Αικατερίνα
Format: pdf
Date: 01-2007
362. Περιφερειακή σύγκλιση: η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Μαυραγάνης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2007
363. Ελληνικά μικτά και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και τεχνικές μέτρησης της απόδοσης τους
Author: Σαββοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2007
364. Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα
Author: Σφαέλλος, Διονύσιος
Format: pdf
Date: 01-1998
365. Αποτελεσματικότητα των αγορών. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου : εμπειρική διερεύνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Οικονόμου, Δροσούλα
Format: pdf
Date: 01-2008
366. Επέκταση των τραπεζών στο εξωτερικό
Author: Διαμαντόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2008
367. Dynamic asset allocation based on financial models
Author: Γιακουμάκη, Σταματία-Άννα
Format: pdf
368. Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Αποστολοπούλου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 01-2008
369. Μακροχρόνιες αποδόσεις μετοχών νεοεισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Κουτσουράκης, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 01-1998
370. Μέθοδοι εκτοκισμού καταθετικών και χορηγητικών εργασιών των τραπεζών
Author: Κωτσή, Ζωή
Format: pdf
Date: 01-2008
371. Option pricing
Author: Αργυρόπουλος, Ευθύμιος
Format: pdf
Date: 12-2007
372. Optimal second-best fiscal policies in an endogenous growth model
Author: Σαπέρας, Σωτήρης
Format: pdf
Date: 01-2008
373. Προϊόντα σε αγορές ανακύκλωσης
Author: Διαλυνά, Ερωφίλη
Format: pdf
Date: 12-2007
374. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Author: Παπαδόπουλος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 01-2008
375. Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης με εναλλαγές στις καταστάσεις της οικονομίας
Author: Χουρδάκης, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 12-1997
376. Η διαχρονική θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή και τα δυναμικά συστήματα ζήτησης
Author: Μαντζουνέας, Ηλίας Ε.
Format: pdf
Date: 12-1997
377. Πολυεθνικές επιχειρήσεις : η ελληνική εμπειρία στα Βαλκάνια
Author: Κοκορέ, Θεοδώρα
Format: pdf
Date: 06-1999
378. Παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές
Author: Μπέλση, Ελένη
Format: pdf
Date: 06-1999
379. Οικονομική ανάπτυξη και υγεία
Author: Μποκογιάννης, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 01-2001
380. Αποτελεσματικότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Author: Δεσύλλα, Λαμπρινή
Format: pdf
Date: 11-2001

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »