381. Παραγωγή δημοσίων αγαθών, επιδίωξη προσόδων και ανάπτυξη
Συγγραφέας: Πανούση, Βάσια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2002
382. Επέκταση επιχειρήσεων στο εξωτερικό: προσδιοριστικοί παράγοντες των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων
Συγγραφέας: Τόλιας, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
383. Υπερβολικές αντιδράσεις μετόχων υπό το καθεστός αβέβαιης πληροφόρησης. Η περίπτωση του FTSE/ASE-20
Συγγραφέας: Σουλιώτης, Ευάγγελος-Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
384. Ακαμψίες στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας: εμπειρική διερεύνηση : Ολλανδία και Βέλγιο
Συγγραφέας: Κομνοπούλου, Μαρία Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
385. Περιβαλλοντική πολιτική και αγορά εργασίας
Συγγραφέας: Μπούρα, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
386. Ίδρυση τραπεζών στον ελλαδικό χώρο (1828-1913)
Συγγραφέας: Ταλιέρης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
387. Ανάπτυξη και τεχνολογία στις περιφέρειες της Ελλάδος και της Ευρώπης
Συγγραφέας: Σπηλιοπούλου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
388. Επιθετική τιμολόγηση
Συγγραφέας: Σαχταχτίνσκαγια, Σαμπίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
389. Ακαμψίες στην αγορά εργασίας και επιδόματα ανεργίας
Συγγραφέας: Κατσελίδης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
390. Η σχέση ανάμεσα στα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων και στις αποδόσεις των μετοχών
Συγγραφέας: Πολυράκης, Θεόδωρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
391. Οικονομικοί παράγοντες και αποδόσεις μετοχών: έρευνα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
392. Οικονομική θεωρία της διαφήμισης
Συγγραφέας: Πέρρου, Θεοδώρα Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
393. Μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Συγγραφέας: Θεοδωράκης, Ιωσήφ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
394. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών
Συγγραφέας: Κιουμουρτζή, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
395. Real estate valuation : hotel appraisal methods : a case study approach
Συγγραφέας: Σταθάκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
396. Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου σε καθεστώς χρονικά μεταβαλλόμενης μεταβλητότητας
Συγγραφέας: Δημοπούλου, Μαρία
Μορφή: pdf
397. Optimal portfolio analysis
Συγγραφέας: Μπραϊμάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2008
398. Έρευνα και ανάπτυξη και ερευνητικές κοιπραξίες
Συγγραφέας: Μαγκανάρη, Σταματίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
399. Από το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα στη δημιουργία του ενιαίου νομίσματος
Συγγραφέας: Τσούμα, Κατερίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
400. Ιδιωτικοποίηση, έλεγχος επιχειρήσεων και αποδοτικότητα
Συγγραφέας: Μπενετάτου, Καλλιόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »