401. Ζήτηση χρήματος και συνολοκλήρωση
Author: Φερίγκος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-1999
402. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Παπαηλιού, Γεώργιος Κ.
Format: pdf
Date: 12-2001
403. Προσδιορισμός των τιμών των μετοχών του Χ.Α.Α.
Author: Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-2001
404. Η αστάθεια και οι "κρίσεις" του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος
Author: Δανιήλ, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-2001
405. Η ανάλυση της οικονομικής εξέλιξης στην Αγγλία, 1500-1750
Author: Θεοδωράτου, Ολγα
Format: pdf
Date: 12-2001
406. Τεχνικές Monte Carlo στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων
Author: Παπαϊωάννου, Σωτήρης
Format: pdf
Date: 09-2002
407. Ένταση χρήσης του κεφαλαίου, πληθωρισμός και ανεργία
Author: Γερομίχαλος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 08-2002
408. Πρόβλεψη νομισματικών και τραπεζικών κρίσεων
Author: Κρεμμύδας, Χρήστος Σ.
Format: pdf
Date: 01-2003
409. Η σημασία της επιλογής συστήματος συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Author: Γεωργιοπούλου, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 01-2003
410. Προσδιορισμός ιδιωτικής επένδυσης και δημοσιονομικής πολιτικής υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Author: Μηνόγιαννης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 01-2003
411. Εξελίξεις στην ενοποίηση της αγοράς ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ελληνική δευτερογενής αγορά ομολόγων
Author: Μηγιάκης, Πέτρος
Format: pdf
Date: 01-2003
412. Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και η αμφισβήτηση του
Author: Κόκκινου, Ελεονώρα Θ.
Format: pdf
Date: 01-2004
413. Εταιρική διακυβέρνηση - εμπειρική εφαρμογή
Author: Ευθυμίου, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 01-2004
414. Εμπειρική διερεύνηση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων
Author: Νατσάκος, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 01-2004
415. Στρατηγικές επίλυσης στοχαστικών δυναμικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας
Author: Καραμπαρμπούνης, Λουκάς
Format: pdf
Date: 01-2005
416. Διεθνές εμπόριο και πολυεθνικές επιχειρήσεις
Author: Κοσκινάς, Νίκος
Format: pdf
Date: 12-2004
417. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας είκοσι χωρών, 1962-1995
Author: Δρυδάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 01-2005
418. Θεωρίες προσδιορισμού του εργατικού μισθού με έμφαση στα υποδείγματα διαπραγματεύσεων
Author: Κυριακόπουλος-Ρουμελιώτης, Γεώργιος-Κυριάκος
Format: pdf
Date: 01-2005
419. Ρυθμιστική πολιτική και τηλεπικοινωνίες
Author: Κελαΐδη, Εμμανουέλα
Format: pdf
Date: 01-2005
420. Τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές
Author: Σμυρναίος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 01-2005

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »