441. Επιθετική τιμολόγηση
Συγγραφέας: Δρεκόλιας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
442. Analysis of hedge funds strategies using break-point models
Συγγραφέας: Κοζώνη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
443. Εξαγωγές, ξένες άμεσες επενδύσεις & "foreign outsourcing"
Συγγραφέας: Λυρατζοπούλου, Δόμνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
444. Advanced regression analysis for trading and investment with an application to the EUR/US exchange rate
Συγγραφέας: Maratos, Andreas
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
445. Strategic signaling and financial markets
Συγγραφέας: Roumelioti, Anastasia R.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
446. Η απασχόληση στην Ευρώπη
Συγγραφέας: Μιχαηλίδης, Νικόλαος-Προκόπιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2008
447. Οικονομική ανάπτυξη και διαφθορά
Συγγραφέας: Αγγελέτος, Γεώργιος-Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
448. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και οι εφαρμογές τους στα χρηματοοικονομικά
Συγγραφέας: Κυριακούλης, Κωνσταντίνος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1999
449. Η "εκδυτικοποίηση" των υπό μετάβαση χωρών και η προοπτική ένταξης των στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Ντήλιας, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
450. Η διαφήμιση και η Ε&Α ως εμπόδια εισόδου
Συγγραφέας: Ζήκος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2001
451. Η επίδραση της αβεβαιότητας στην επένδυση
Συγγραφέας: Ρεπάσος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
452. Θεωρία παραγώγων προϊόντων και εμπειρική ανάλυση του ΧΠΑ
Συγγραφέας: Διψάκη, Χριστιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
453. Τεχνική αποτελεσματικότητα ορεινών αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μιγκίρου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2002
454. Εμπόδια εισόδου
Συγγραφέας: Ντόμπρεφ, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
455. Τιμολόγηση πολλαπλών δικαιωμάτων με πιστωτικό κίνδυνο
Συγγραφέας: Χουβαρδάς, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
456. Αποταμίευση, επένδυση και διεθνής κίνηση κεφαλαίων
Συγγραφέας: Καλπακτσόγλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
457. Συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Κωνσταντακοπούλου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
458. Οι ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα (1900-1910)
Συγγραφέας: Χαλάτση, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
459. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1980-2002
Συγγραφέας: Βουλγαράκη, Ρωξάνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
460. Παίγνια μεταξύ επιχειρήσεων και εργατικών σωματείων
Συγγραφέας: Μπαμπάτσικου, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »