501. Συγχωνεύσεις και εμπόδια εισόδου στα πλαίσια του ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
502. Ευκαιρίες arbitrage
Συγγραφέας: Θεοδωρόπουλος, Σαράντος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
503. Το υπόδειγμα των black-scholes και η εφαρμογή του στο Χ.Π.Α.
Συγγραφέας: Δημητριάδης, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
504. Mortgage-backed securities
Συγγραφέας: Ψύλλου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
505. Διαρθρωτικά μοντέλα επιτοκίων με μια στοχαστική μεταβλητή και τιμολόγηση δικαιωμάτων σε ομόλογα
Συγγραφέας: Θεοδώρου, Άννα-Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
506. Τιμολόγηση χρεογράφων από τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού
Συγγραφέας: Δρούσιας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
507. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Συγγραφέας: Κοτρότσιου, Νεκταρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
508. Ανάλυση στην εξελικτική θεωρία παιγνίων και οικονομικές εφαρμογές
Συγγραφέας: Κασάπης, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
509. Θεωρία στρατηγικής εμπορικής πολιτικής
Συγγραφέας: Δεμέστιχα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
510. Ελεγχος αποτελεσματικότητας συναλλαγματικών αγορών
Συγγραφέας: Σωτηροπούλου, Κλεονίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
511. A survey in choice theory under uncertainty
Συγγραφέας: Κράλης, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
512. Θεωρίες ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, η άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής και η διαχείριση του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Δημήτριος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
513. Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Συγγραφέας: Λάτση, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
514. Η επίδραση της κρατικής ενίσχυσης για Ε&Α στις ιδιωτικές επενδύσεις Ε&Α
Συγγραφέας: Παύλου, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
515. Credit risk models and capital adequacy policy
Συγγραφέας: Πεντότης, Χαράλαμπος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
516. Ο ρόλος και η δράση των οίκων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα
Συγγραφέας: Καλαντζή, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
517. Εταιρική κοινωνική ευθύνη: θεωρία, διεθνείς πρακτικές και εφαμογή στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Σαπουνά, Θεδοσία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
518. Η αγορά αργού πετρελαίου και η θεωρία των εξαντλήσιμων πόρων
Συγγραφέας: Κυριακοπούλου, Ευθυμία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
519. Διάρθρωση και ανταγωνισμός στον κλάδο διύλισης και εμπορίας υγρών καυσίμων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ιωάννου, Θεοφάνης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
520. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδραση τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Δαμίγος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »