561. Αρχική δημόσια εγγραφή:βιβλίο προσφορών και απόδοση επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Βιλαντώνη, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
562. Η εξέταση του φαινομένου της επίδρασης του μεγέθους της επιχείρησης σε μία αναπτυσσόμενη αγορά (Χρηματιστήριο Αθηνών)
Συγγραφέας: Κυραλάκης, Αστρινός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
563. Σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής
Συγγραφέας: Κουτελάκης, Μιχαήλ-Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
564. Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα και η θεωρία του χάους στην οικονομική επιστήμη
Συγγραφέας: Δημαρέλης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
565. Ανταγωνιστικότητα
Συγγραφέας: Σγαρδέλη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
566. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Συγγραφέας: Πετράκης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
567. Implied arch models from options prices
Συγγραφέας: Λοϊζίδης, Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
568. Αποτίμηση δικαιωμάτων με υποδείγματα μεταβαλλόμενης διακύμανσης
Συγγραφέας: Γιαννίκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
569. Η επίδραση του μεγέθους στη διαμόρφωση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής
Συγγραφέας: Σταμούλη, Σταυρούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
570. Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και εφαρμογή τους σε value at risk
Συγγραφέας: Κουνούκλα, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
571. Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην ελληνική μεταποίηση
Συγγραφέας: Μαργαρίτης, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
572. Η επιλογή του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών και κερδοσκοπικές επιθέσεις στο καθεστώς σταθερών ισοτιμιών
Συγγραφέας: Κρητικός, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
573. Ανταγωνισμός και συγκέντρωση στην ελληνική τραπεζική αγορά
Συγγραφέας: Μανωλής, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
574. Διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου τραπεζών
Συγγραφέας: Παλαιολογόπουλος, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
575. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα υπό εναλλασσόμενες οικονομικές συνθήκες
Συγγραφέας: Γιαννακόπουλος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
576. Τύποι οργανωτικής συγκρότησης των τραπεζών
Συγγραφέας: Αλάμπεης, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
577. Αρχικές δημόσιες εγγραφές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Τσίρου, Σταματίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
578. Μοντέλα που εξηγούν το φαινόμενο των κύκλων της οικονομίας
Συγγραφέας: Λέλλου, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
579. Κατασκευή και εμπειρική ανάλυση χαρτοφυλακίου ελάχιστου κινδύνου
Συγγραφέας: Παυλοπούλου, Αντωνία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
580. Railway regulation
Συγγραφέας: Φύκας, Γεώργιος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2007

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »