41. Κριτική ανάλυση των νέων θεωριών του διεθνούς εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων
Author: Ψιστάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 12-2002
42. Πολιτικοί κύκλοι και ανεργία
Author: Νίκα, Γεωργία
Format: pdf
Date: 12-2003
43. Το κοινωνικό κεφάλαιο των διευθυντικών στελεχών στην Ελλάδα
Author: Πανταζή, Νίκη
Format: pdf
Date: 2003
44. Ενδογενείς προτιμήσεις
Author: Μπιλανάκος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 10-2003
45. Οικονομική προσέγγιση των συγκρούσεων και τα οικονομικά του αμυντικού τομέα
Author: Κατερίνη, Αθηνά
Format: pdf
Date: 01-2004
46. Το κοινωνικό κεφάλαιο και η συμβολή του στη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου
Author: Κουτσαμπέλας, Χρήστος
Format: pdf
Date: 2004
47. Ρόλοι, προσωπικότητα και οικονομία
Author: Τζιάμαλης, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 12-2003
48. Ο αναδιανεμητικός ρόλος των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Φακίνος, Νικηφόρος
Format: pdf
Date: 12-2003
49. Pension reform in China
Author: Xu, Jing
Format: pdf
Date: 18-01-2005
50. Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής στην ανεργία και την απασχόληση στην ευρωζώνη
Author: Λαμπρινού, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 01-2004
51. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Γκιπατίδου, Σταματία
Format: pdf
Date: 01-2005
52. Rent seeking
Author: Σομπόνης, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 02-2005
53. Πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι στην Ελληνική οικονομία
Author: Σπατιώτης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2005
54. Εμπειρικοί έλεγχοι αποτελεσματικότητας της αγοράς συναλλάγματος
Author: Γιουρούκος, Αναστάσιος Ε.
Format: pdf
Date: 1996
55. Αποκλίσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας από την κατάσταση ισορροπίας
Author: Μιχαηλίδης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1996
56. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική [και] οικονομική μεγέθυνση
Author: Παπαδόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2006
57. Κοινωνικό κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη
Author: Χριστοφόρου, Ασημίνα
Format: pdf
Date: 11-1998
58. Συντάξεις, αποταμίευση [και] μεταβίβαση
Author: Ανυφαντάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 04-2006
59. Η οικονομική σύγκλιση της Κύπρου με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Παπαδόπουλος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 05-2001
60. Οικονομετρική ανάλυση της ζήτησης για τουρισμό στην Ελλάδα
Author: Κουντούρη, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 09-1997

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »