41. Το κοινωνικό κεφάλαιο των διευθυντικών στελεχών στην Ελλάδα
Author: Πανταζή, Νίκη
Format: pdf
Date: 2003
42. Ενδογενείς προτιμήσεις
Author: Μπιλανάκος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 10-2003
43. Οικονομική προσέγγιση των συγκρούσεων και τα οικονομικά του αμυντικού τομέα
Author: Κατερίνη, Αθηνά
Format: pdf
Date: 01-2004
44. Το κοινωνικό κεφάλαιο και η συμβολή του στη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου
Author: Κουτσαμπέλας, Χρήστος
Format: pdf
Date: 2004
45. Ρόλοι, προσωπικότητα και οικονομία
Author: Τζιάμαλης, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 12-2003
46. Ο αναδιανεμητικός ρόλος των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Φακίνος, Νικηφόρος
Format: pdf
Date: 12-2003
47. Pension reform in China
Author: Xu, Jing
Format: pdf
Date: 18-01-2005
48. Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής στην ανεργία και την απασχόληση στην ευρωζώνη
Author: Λαμπρινού, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 01-2004
49. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Γκιπατίδου, Σταματία
Format: pdf
Date: 01-2005
50. Rent seeking
Author: Σομπόνης, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 02-2005
51. Πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι στην Ελληνική οικονομία
Author: Σπατιώτης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2005
52. Εμπειρικοί έλεγχοι αποτελεσματικότητας της αγοράς συναλλάγματος
Author: Γιουρούκος, Αναστάσιος Ε.
Format: pdf
Date: 1996
53. Αποκλίσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας από την κατάσταση ισορροπίας
Author: Μιχαηλίδης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1996
54. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική [και] οικονομική μεγέθυνση
Author: Παπαδόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2006
55. Κοινωνικό κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη
Author: Χριστοφόρου, Ασημίνα
Format: pdf
Date: 11-1998
56. Συντάξεις, αποταμίευση [και] μεταβίβαση
Author: Ανυφαντάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 04-2006
57. Η οικονομική σύγκλιση της Κύπρου με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Παπαδόπουλος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 05-2001
58. Οικονομετρική ανάλυση της ζήτησης για τουρισμό στην Ελλάδα
Author: Κουντούρη, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 09-1997
59. Δημόσιες επιχειρήσεις και ελεύθερος ανταγωνισμός στην Κύπρο
Author: Αγαθοκλέους, Άντρος
Format: pdf
Date: 2006
60. Άριστη οικονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα εγωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης με ανανεώσιμους φυσικούς πόρους
Author: Βελλά, Ευγενία
Format: pdf
Date: 01-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »