601. Η κατανάλωση ενέργειας της ελληνικής μεταποίησης και οι δυνατότητες μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου
Συγγραφέας: Φλώρος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
602. Συγκριτική ανάλυση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου Creditmetrics και KMV
Συγγραφέας: Μωκιάτος, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
603. Ερευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη διάρθρωση της αγοράς
Συγγραφέας: Κρητικού, Αικατερίνη Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
604. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κουτίβα, Μαρία-Καλλιόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
605. Εταιρική διακυβέρνηση και αποδοτικότητα τραπεζών
Συγγραφέας: Δομοξούδη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
606. Ρυθμιστική πολιτική για φυσικό μονοπώλιο
Συγγραφέας: Παπαγιαννόπουλος, Δημοσθένης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2003
607. Τα οικονομικά της δικαιόχρησης και η πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Βογιατζηδάκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
608. Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου
Συγγραφέας: Κουτσοδήμου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
609. Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο
Συγγραφέας: Λαπατίνας, Αθανάσιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
610. Εμπειρική διερεύνηση του καθεστώτος αποτελεσματικότητας των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αξιόγλου, Χρήστος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
611. Προσδιοριστικοί παράγοντες πολυεθνικών
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
612. Η επίδραση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στον ανταγωνισμό επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ρούσκας, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
613. Επένδυση και ατέλειες στην αγορά κεφαλαίου : η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Κουραντή, Φραγκώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
614. Πολιτικοί κύκλοι
Συγγραφέας: Γώγος, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
615. Σχεδιασμός νομισματικής πολιτικής
Συγγραφέας: Μπουρδάκη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
616. Ο ρόλος της ανάπτυξης των χρηματαγορών στην οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Νίκογλου, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
617. Η υπό συνθήκη σχέση μεταξύ κινδύνου και αποδόσεων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Συγγραφέας: Τριχιάς, Μάνθος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
618. Η συμβολή του δημοσίου κεφαλαίου στην παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
619. Πολυμεταβλητά μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και κατασκευή χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Παφίλης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
620. Εποχικά φαινόμενα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου και το φαινόμενο της Δευτέρας
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Χαράλαμπος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »