601. Η κατανάλωση ενέργειας της ελληνικής μεταποίησης και οι δυνατότητες μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου
Author: Φλώρος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-2001
602. Συγκριτική ανάλυση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου Creditmetrics και KMV
Author: Μωκιάτος, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 01-2003
603. Ερευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη διάρθρωση της αγοράς
Author: Κρητικού, Αικατερίνη Κ.
Format: pdf
Date: 01-2003
604. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα
Author: Κουτίβα, Μαρία-Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 01-2003
605. Εταιρική διακυβέρνηση και αποδοτικότητα τραπεζών
Author: Δομοξούδη, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2003
606. Ρυθμιστική πολιτική για φυσικό μονοπώλιο
Author: Παπαγιαννόπουλος, Δημοσθένης
Format: pdf
Date: 03-2003
607. Τα οικονομικά της δικαιόχρησης και η πολιτική ανταγωνισμού
Author: Βογιατζηδάκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2004
608. Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου
Author: Κουτσοδήμου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2004
609. Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο
Author: Λαπατίνας, Αθανάσιος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2004
610. Εμπειρική διερεύνηση του καθεστώτος αποτελεσματικότητας των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Author: Αξιόγλου, Χρήστος Π.
Format: pdf
Date: 12-2003
611. Προσδιοριστικοί παράγοντες πολυεθνικών
Author: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 01-2004
612. Η επίδραση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στον ανταγωνισμό επιχειρήσεων
Author: Ρούσκας, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 01-2005
613. Επένδυση και ατέλειες στην αγορά κεφαλαίου : η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Κουραντή, Φραγκώ
Format: pdf
Date: 01-2005
614. Πολιτικοί κύκλοι
Author: Γώγος, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 01-2005
615. Σχεδιασμός νομισματικής πολιτικής
Author: Μπουρδάκη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 01-2005
616. Ο ρόλος της ανάπτυξης των χρηματαγορών στην οικονομική μεγέθυνση
Author: Νίκογλου, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 01-2005
617. Η υπό συνθήκη σχέση μεταξύ κινδύνου και αποδόσεων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Τριχιάς, Μάνθος
Format: pdf
Date: 01-2005
618. Η συμβολή του δημοσίου κεφαλαίου στην παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα
Author: Παπαδόπουλος, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 12-2004
619. Πολυμεταβλητά μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και κατασκευή χαρτοφυλακίου
Author: Παφίλης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 12-2004
620. Εποχικά φαινόμενα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου και το φαινόμενο της Δευτέρας
Author: Παπαϊωάννου, Χαράλαμπος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2005

Pages:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »