621. Η εξέταση των μετοχικών υπεραποδόσεων για τις νεοεισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Μιχαλούδη, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
622. Μακροοικονομικοί παράγοντες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μετοχικές αποδόσεις στα πλαίσια ενός υποδείγματος αυτόματης εξισορροπητικής ισορροπίας
Συγγραφέας: Κορκοδελάκης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
623. Rolling estimations of CAPM
Συγγραφέας: Βακιρτζής, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
624. Μέθοδοι εκτίμησης του value at risk
Συγγραφέας: Κόντη, Νικολίτσα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2004
625. Momentum-contrarian στρατηγικές στο ελληνικό χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Ασημακόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
626. Μοντέλα διακριτής επιλογής για τη μελέτη αγορών διαφοροποιημένου προϊόντος
Συγγραφέας: Γερασίμου, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
627. Εκτίμηση πιθανότητας πτώχευσης με τη χρήση μετοχών
Συγγραφέας: Καρσιώτης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
628. Η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου σε υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομετρική εκτίμηση
Συγγραφέας: Παπασπύρου, Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
629. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τα αέρια του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή της Ελλάδος
Συγγραφέας: Εξάρχου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
630. Επενδύσεις σε αποθέματα στην ελληνική μεταποίηση : η επίδραση της ΟΝΕ
Συγγραφέας: Μαρκόπουλος, Μανώλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
631. Οι αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE/ASE & οι επιδράσεις τους στις αποδόσεις των μετοχών
Συγγραφέας: Μανταδάκης, Ιωάννης Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
632. Analysis of hedge funds performance
Συγγραφέας: Μπούρος, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
633. Έλεγχος επιρροής δεικτών της οικονομίας στα ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Χριστοπούλου, Φωτεινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
634. Κατασκευή χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου
Συγγραφέας: Κυριακού, Ανίσα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
635. Tying/bundling και αποκλεισμός επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Ζαχαρούλα Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
636. Nonparametric estimation of state price densities implicit in the FTSE/ASE 20 index options of the Greek options market
Συγγραφέας: Μπεκιάρης, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
637. Κοινή αγροτική πολιτική
Συγγραφέας: Κορομηλάς, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
638. Η πολιτική του ανταγωνισμού στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Λίτινα, Χάρμπανς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
639. Το APT ως εναλλακτικό μοντέλο για την αποτίμηση αβέβαιων χρεογράφων
Συγγραφέας: Βασιλείου, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
640. Ανάλυση της μακροχρόνιας σχέσης της διαφοράς βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιτοκίων μεταξύ χωρών
Συγγραφέας: Κασούμη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »