661. Η απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Συγγραφέας: Ίσσαρη, Στέλλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
662. Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα πλαίσια της σύγχρονης τραπεζικής
Συγγραφέας: Αθανασίου, Κωνσταντίνος, Στύλιος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
663. Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Μαντέλης, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010
664. Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας σε Βαλκανικές χώρες
Συγγραφέας: Τριανταφυλλόπουλος, Λουκάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010
665. Εξευρωπαϊσμός και μεταρρυθμίσεις των συστημάτων δημόσιας διοίκησης : συγκριτική ανάλυση ομάδων χωρών της ΕΕ
Συγγραφέας: Μυλωνάς, Ναούμ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010-2011
666. Τα οικονομικά της αιολικής ενέργειας
Συγγραφέας: Σιαμπάνου, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
667. Κάθετες συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Ξυγκογεωργοπούλου, Στυλιανή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
668. Πολιτική ανταγωνισμού και επιθετική τιμολόγηση
Συγγραφέας: Ντάφλου, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
669. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων για την Ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της κρίσης
Συγγραφέας: Τσεχελίδης, Πολύκαρπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
670. Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των credit rating agencies στο χώρο της ΕΕ
Συγγραφέας: Ταραβίρας, Δημήτριος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
671. Pricing of structured products
Συγγραφέας: Χατζηκαημίδου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2010
672. Risk analysis of credit default swaps with an application to Greek government bonds
Συγγραφέας: Ζέρφου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2011
673. Τα παράγωγα στον Ελληνικό χώρο : μελέτη της employee stock options
Συγγραφέας: Πετρόπουλος, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2010
674. Labour markets in Africa : the case of Ethiopia
Συγγραφέας: Σαλονίκη, Ειρήνη - Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2010
675. Τα αμοιβαία κεφάλαια και η λειτουργία τους
Συγγραφέας: Τσόγκας, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
676. Η κάλυψη των δανειακών αναγκών του ελληνικού δημοσίου και ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος
Συγγραφέας: Κολιός, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
677. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα
Συγγραφέας: Πετράκη, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
678. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και ιδιωτικοποιήσεις
Συγγραφέας: Σταμάτης, Γρηγόριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
679. Models of economic growth
Συγγραφέας: Μανεσιώτης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2015
680. Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης
Συγγραφέας: Κέντρου, Ευδοκία Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2013

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »