81. Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Ρουβά, Αγγελική
Format: pdf
Date: 12-2002
82. Σύγκλιση και απόκλιση του πληθωρισμού στη ζώνη του Ευρώ
Author: Βρέκου, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-2002
83. Μηχανισμοί λήψης αποφάσεων δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Τόκα, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-2003
84. Οικονομική ανάπτυξη και γραφειοκρατική διαφθορά
Author: Πούλου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2004
85. Ασύμμετρη πληροφόρηση στην αγορά εργασίας
Author: Αλμπάνης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 12-2003
86. Ανισότητα και φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Αράχωβας, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 12-2003
87. Ανισότητα μισθών
Author: Μουσταφή, Μαρία
Format: pdf
88. Μακροοικονομικές επιδράσεις των δαπανών συντήρησης στο δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο
Author: Διοικητόπουλος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 2004
89. Κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη
Author: Νεοκλέους, Παμπίνα Κ.
Format: pdf
Date: 12-2003
90. Η προσαρμογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα κράτη διεύρυνσης
Author: Τζανοπούλου, Σταματία Μ.
Format: pdf
Date: 12-2003
91. "Στρατηγική χειραγώγηση" των κανόνων συνταξιοδότησης στην Ελλάδα
Author: Ζώης, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 01-2005
92. Το πρόβλημα της μη-ανάληψης των κοινωνικών επιδομάτων
Author: Γαβριλιάδη, Γκόλφω
Format: pdf
Date: 01-2005
93. Εμπορικοί κύκλοι και ανταγωνιστικότητα μεταξύ της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ε.Ε
Author: Χαιρέτης, Ελευθέριος
Format: pdf
Date: 2005
94. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Μπάρμπα, Βασιλική
Format: pdf
Date: 01-2005
95. Υποδείγματα ολιγοπωλίου [και] οριζόντιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
Author: Αγησιλάου, Κική
Format: pdf
Date: 01-2006
96. Εισοδηματική ανισότητα και οικονομική μεγέθυνση
Author: Παύλου, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 05-2006
97. Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.
Author: Ζαννή, Σταυρούλα
Format: pdf
Date: 1998
98. Δημοπρασίες δημοσίων έργων
Author: Κυριακάκη, Ελευθερία
Format: pdf
Date: 01-2007
99. Απελευθέρωση και ελεύθερη λειτουργία της ενιαίας τηλεπικοινωνιακής αγοράς
Author: Κοντάκη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 2007
100. Ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και ο αντίκτυπος στην Ελλάδα
Author: Ζυρίδου, Βικτώρια
Format: pdf
Date: 01-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »