141. Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και η εκτίμησή τους στην ελληνική οικονομία
Author: Παπαθεοδώρου, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 06-1995
142. Ασυμμετρίες πληροφόρησης στον κλάδο της ασφάλισης
Author: Καραμπιζιώτης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 2007
143. Επιπτώσεις της κοινής νομισματικής πολιτικής στην αγορά εργασίας
Author: Κελλίδου, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 01-2007
144. Κάθετες σχέσεις - κάθετοι περιορισμοί
Author: Καργάκος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 01-2007
145. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, rent seeking και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ιωαννίδη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 01-2007
146. Συνδικαλιστική πυκνότητα, απασχόληση και οικονομική επίδοση
Author: Προμπονάς, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 2007
147. Ο νέος κανονισμός 1400/2002 στον κλάδο του αυτοκινήτου
Author: Βλαχοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2007
148. Η κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική αμυντική πολιτική
Author: Βλάχος, Βασίλης
Format: pdf
Date: 01-2007
149. Διεθνές εμπόριο και Βαλκανική αγορά (B.K.A.)
Author: Τσιμπλής, Χαρίλαος
Format: pdf
Date: 2007
150. Using choice experiment for wetland management valuation and public preferences investigation : the case of przemsza wetland in Poland
Author: Γιαννακίδης, Χαρίλαος
Format: pdf
Date: 2007
151. Interest rate models and pricing of financial assets
Author: Ψαραδέλλης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2011
152. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Γεωργακόπουλος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 06-2011
153. Οριζόντιες συγχωνεύσεις των κάτω επιχειρήσεων σε κάθετες αγορές
Author: Κονδύλη, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 2011
154. Χρηματοοικονομικές κρίσεις
Author: Κουρούμαλη, Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 01-2011
155. Κρατικές ενισχύσεις και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Τσαμπή, Αθανασία
Format: pdf
Date: 2011
156. Η λειτουργία της αγοράς φαρμάκου και οι φαρμακευτικές δαπάνες
Author: Λιακοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2008
157. Η ευελιξία με ασφάλεια στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας
Author: Ταμπακοπούλου, Αναστασία
Format: pdf
Date: 01-2011
158. Εξευρωπαϊσμός : η περίπτωση της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Author: Κουτσογιαννοπούλου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2011
159. Αξιολόγηση επενδυτικού προγράμματος σε χρηματοοικονομικό επίπεδο κα επίπεδο εθνικής οικονομίας
Author: Πουλημά, Μαρία
Format: pdf
Date: 10-01-2011
160. Η μεταρρύθμιση των ασφαλιστικών συστημάτων στις χώρες της ΕΕ και η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Γατή, Όλγα
Format: pdf
Date: 2011

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »