1. Διαχείριση εταιρικής ταυτότητας
Author: Παρασκευάς, Ελευθέριος
Format: pdf
Date: 2004
2. Η επίδραση της ευρωζώνης στη μετανάστευση κεφαλαίου
Author: Νασόπουλος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 2009
3. Η λειτουργία της αγοράς φαρμάκου και οι φαρμακευτικές δαπάνες
Author: Λιακοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2008
4. Αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης: εντάσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο διαχείρισης της απόδοσης
Author: Καραμάνης, Βασίλης
Format: pdf
5. Αξιολόγηση παραγωγικής επένδυσης στον κλάδο τροφίμων στην Ρουμανία
Author: Βαμβακάρη, Πιερίνα - Τζούλια
Format: pdf
Date: 1998
6. Αποτελεσματικότητα της αγοράς και μετοχικές μεταβολές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Author: Ζαραφίδης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 2000
7. Μάρκετινγκ υπηρεσιών: εισαγωγικές έννοιες
Author: Αρχοντίδου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 2001
8. Η διάχυση του Internet στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Σκουφή, Αικατερίνη, Κατζαγιαννάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2001
9. Η εφαρμογή του activity-based costing από τις εμπορικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
Author: Καϋμενάκη, Ευφροσύνη
Format: pdf
Date: 2002
10. Το μάρκετινγκ στη μουσική βιομηχανία στην ψηφιακή εποχή
Author: Κυριμκυρίδης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2003
11. Συναισθηματική νοημοσύνη και αποτελεσματική διοίκηση συγκρούσεων στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον
Author: Στεφανίδης, Αβραάμ
Format: pdf
Date: 2003
12. Σύγκριση συστημάτων αμοιβών: μελέτες περιπτώσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Μελανίτης, Φραγκίσκος
Format: pdf
Date: 2004
13. Μελέτη ικανοποίησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ο.Π.Α. από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με τη μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης MUSA
Author: Κανελλάκης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 2004
14. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Author: Μπούζας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 08-2004
15. Διαχείριση επιχειρηματικής επίδοσης: θεωρία και πρακτική
Author: Νούλας, Π.
Format: pdf
Date: 09-2004
16. Έρευνα σχετικά με τους διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων στις Ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Στεργίου, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2005
17. Ο ρόλος του διοικητή προϊόντος στις ευρωπαϊκές και στις ιαπωνικές επιχειρήσεις
Author: Διακοστεργίου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 06-2005
18. Η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα
Author: Φώλας, Μιχαήλ
Format: pdf
19. Συστήματα υποκίνησης και ανταμοιβής του δυναμικού πωλήσεων
Author: Γκούρου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 10-2006
20. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Author: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Format: pdf
Date: 2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »